Nyheter

Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 13 år

Nyheter Vaggeryds kommun noterar i april den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan november 2008.

Arkivbild

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Vaggeryds kommun med 4,1 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i april på 10,6 procent.

Under april månad rapporterade Vaggeryd en total arbetslöshet på 4,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (minus 1,6 procentenheter). Även i Jönköpings län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 294 av 7 171 invånare i åldern 16 till 64 år i Vaggeryds kommun var inskrivna som arbetssökande (124 färre än i april i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Vaggeryd är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 5,7 till 4,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan augusti 2019.

Vaggeryd hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Jönköpings län och nu växer klyftan (4,1 procent i kommunen, jämfört med 5,5 procent i hela länet). Habo har den lägsta arbetslösheten i länet (3,1 procent), medan Nässjö har den högsta (8,2 procent). För att Vaggeryd skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Habo skulle 72 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i april jämfört med året innan och ligger nu på 6,8 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 10,6 procent i Vaggeryd under april månad, motsvarande 172 av 1 623 personer. Det är 4,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−71 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 13:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,2 till 10,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan november 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,5 procentenheter i Vaggeryd. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,5 procentenheter).

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (-3,1 procentenheter). I april var 6,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 43 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 24 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Vaggeryd sjunkit 13 månader i följd (ner från 10,1 procent i mars 2021 till 6,3 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2019.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *