Nyheter

Länets patienter först ut i covid-19 studie

Nyheter Region Jönköpings län ingår i en ny studie där svenska forskare ska undersöka om ett läkemedel som används vid prostatacancer även kan användas för att behandla patienter med covid-19

Anna J Henningsson, medicinskt ansvarig chef för klinisk mikrobiologi, Cecilia Magnusson, överläkare, infektionskliniken, David Robinsson, överläkare, urologkliniken och Yvonne Pantzar, forskningssjuksköterska är alla delar av samarbetet på Länssjukhuset Ryhov för att delta i studien. Foto: Amanda Månsson

– Nu har vi inkluderat den första patienten av alla i hela landet, säger David Robinsson, överläkare på urologkliniken och ansvarig för studien inom Region Jönköpings län tillsammans med Anna J Henningsson, medicinskt ansvarig chef för klinisk mikrobiologi. Det är jätteroligt att vi kan testa ett läkemedel mot den här sjukdomen. Det finns en del data som talar för att det skulle kunna funka.

Förhoppningen är att läkemedlet, som bland annat påverkar ett enzym som är viktigt vid både prostatacancer och covid-19 , ska korta sjukdomsförloppet och minska behovet av intensivvård.

Data från Italien
Risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 har hittills visat sig vara markant högre för män än för kvinnor. Det talar för att det system som det aktuella läkemedlet verkar på kan ha betydelse för coronainfektionen. Läkemedlet  enzalutamid blockerar signaleringen av manligt könshormon, testosteron, vilket i sin tur påverkar bland annat enzymet TMPRSS2. Det är samma enzym som viruset SARS-CoV-2 behöver för att ta sig in i cellerna och göra skada i lungorna.

Data från Italien visar att bland män som behandlas med liknande läkemedel mot sin prostatacancer har betydligt färre drabbats av covid-19 än hos jämförbara grupper. Det finns också en möjlighet att testosteron i sig gör att immunförsvaret hos män är sämre på att hantera infektion av SARS-CoV-2, och att läkemedlet därför skulle kunna påverka även detta.

Meningsfullt och intressant
Forskningssjuksköterskan Yvonne Pantzar är spindeln i nätet i Jönköping. Hon arbetar normalt på  Futurum men har nu fått iklä sig skyddsutrustning och  arbetar på sjukhuset för att inkludera covidpatienter i studien.

– Det är en ny patientgrupp så jag kan inte uttala mig om den ännu, men normalt sett är patienter väldigt positiva till att vara med i studier. Jag tycker själv att det är väldigt meningsfullt och intressant, säger hon.

Region Jönköpings läns forskningscentrum Futurum har även bidragit till studien med en vårdadministratör.

Noggrann uppföljning
Studien kommer att genomföras på inneliggande patienter som vårdas för covid-19 men som inte är så svårt sjuka att de behöver intensivvård. Patienterna i studien kommer att få läkemedlet i tablettform under fem dagar då de följs noga. Behandlingsresultatet ska sedan jämföras med en kontrollgrupp.

– Allt för att vi ska se om kan minska antalet patienter som behöver intensivvård för covid -19, säger David Robinsson.

Studien Covidenza är ett samarbete mellan Umeå universitet, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, samt infektions- och urologiklinikerna på Norrlands universitetssjukhus i Umeå och på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Ytterligare sex regioner i Sverige har hittills uttryckt intresse av att delta, och sjukhusen i Malmö, Sundsvall och Jönköping har startat. Studien har målsättning att rekrytera upp till 600 patienter.

I Jönköping genomförs studien som ett samarbete mellan Futurum, infektionskliniken, urologkliniken och laboratoriemedicin.

– Samarbetet mellan flera medicinska discipliner är stimulerande och förhoppningsvis kan studien bidra till förbättrad vård och behandling av de som drabbas av covid-19, säger Anna J Henningsson.

Källa; Pressmeddelande från Region Jönköpings län

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *