Nyheter

Länsstyrelsen beviljade bidrag

Nyheter För två år sedan lämnade (KD) in en motion avseende våtmarker. Motionen antogs av kommunfullmäktige som dessutom förde upp detta som flera mål i kommuners miljöplan.

Arkivfoto

En del av motionen avsåg skötseln av Skillingaryds dämme.

– En fantastik plats för djur, natur och rekreation. Dock har den byggts på felaktigt sätt, och behöver återställas och framför allt skötas. Görs inte detta, tappar man miljövinsten, och området kommer att växa igen. Insatsen skall också leda till minskad transport av kväve och fosfor från mark till vattendrag och sjöar genom att anlägga och restaurera våtmarker och dammar. Detta innebär att övergödningen minskar, säger Thomas Axelsson (KD).

Det är nu mycket glädjande att bidrag till  detta våtmarksprojekt nu har beviljats av länsstyrelsen (LONA). Åtgärderna som beviljats är bland annat; anläggning av fuktäng, tätning av damm, sänkning av dammkanter samt vidare borttagning av trä ,sly och vass. En mer udda åtgärd, är att anlägga en grusbrink för backsvala. I åtgärdsplanen finns också planer på att sätta upp informationsskyltar i området.

– Projektet förutsätter att  det genomförs i kommunens regi med hjälp av några av kommunens  naturorganisationer. Som ordförande i kommunens miljöråd har jag informerat om detta vid senaste sammanträdet, och även framfört nya projekt. Responsen från våra naturorganisationer har varit god. Vi inom (KD) ser också fram emot att beslutat miljömål avseende restaurering av Linnarbäcken i Vaggeryd kan bli nästa projekt som Länsstyrelsen beviljar, avrundar Thomas Axelsson (KD).

I våtmarkssatsningen 2018, avsattes särskilda medel för våtmarksprojekt inom LONA. Syftet med anläggning och restaurering av våtmarker är att öka tillskottet till grundvattnet eller stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *