Nyheter

Länsstyrelsen yttrar sig om vargjakten

Nyheter Det beslut om skyddsjakt på varg i Jönköpings län som fattades av länsstyrelsen överklagades. Svenska Rovdjursföreningen överklagade skyddsjakten och förvaltningsrätten beslutade att skjuta upp jakten och ge länsstyrelsen möjlighet att yttra sig innan nytt beslut fattas. Länsstyrelsen menar att skyddsjakten bör genomföras omgående.

Länsstyrelsen säger i sitt yttrande att det konstaterats tio angrepp av varg med merparten nio stycken skedde i juli och augusti. Det senaste konstaterade för en dryg vecka sedan. I yttrandet säger länsstyrelsen att man har identifierat vargindividerna som en tik och en hane. Tiken kommer från ett revir i Gävleborgs län och har identifierats för angrepp genom provtagning av saliv samt spillning som innehöll fårull. Vargtiken har också identifierats vid angrepp i Skåne, Västra Götaland och Örebro län. Vargens genetiska bedömning har gjorts av Grimsö forskningsstation som konstaterar att den inte behöver räknas som genetiskt viktig i dagsläget.

Hanen kommer från Dalarna och har identifierats, via salivprov, vid en besiktning av ett angrepp väster om Skillingaryd den 22 augusti. Även i detta fall har Grimsö forskningsstation bedömt att det genetiska värdet inte är nämnvärt högt.

Länsstyrelsen menar i sitt yttrande att skyddsjakten bör gälla omedelbart för att minimera antalet angrepp och skadorna för tamdjursägare. Dessutom anser man att det maximerar chansen att rätt djur avlivas. I överklagandet menar Svenska Rovdjursföreningen att de två vargarna skulle vara ett par, något som inte stämmer enligt Länsstyrelsen. De två vargarna har identifierats vid ett antal tillfällen men aldrig vid vid samma plats och tidpunkt. Länsstyrelsen avslutar sitt yttrande med ”en ökad acceptans och ändamålsenlig rovdjursförvaltning bidrar också till ökade chanser att upprätthålla och utveckla odlingslandskapet, vilket både bidrar till att skydda de arter som lever där samt till en levande landsbygd.”

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *