Nyheter

Länsstyrelsernas bedömning om elförsörjningen

Nyheter Landshövdingarna i Västra Götalands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmars, Blekinges, Skånes och Hallands län har tagit fram en bedömning kring elförsörjningen i södra Sverige utifrån tre givna scenarion.

De aktuella länen står för huvuddelen av svensk livsmedelsproduktion, vilket innebär att en kostnadsökning på el i södra Sverige snabbt kan komma att sprida sig i form av ökade matpriser i hela landet samt, och på sikt, en minskad inhemsk livsmedelsproduktion.

— De ekonomiska och sociala konsekvenserna för samhället är redan här. Både näringsliv och enskilda har stora utmaningar i den ekonomiska situation de befinner sig i, säger Niklas Nordgren, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Hallands län, som är den länsstyrelse som sammanställt de åtta länens bedömningar.

På kort sikt bedöms den tydligaste konsekvensen vara att varsel och uppsägningar kommer att öka, framför allt inom elintensiva branscher. På längre sikt kan fler och fler delar av näringslivet i länen komma att påverkas negativt. Det medför i sin tur ökad arbetslöshet, minskade skatteintäkter och ett ökat behov av försörjningsstöd.

Vid fortsatt höga elpriser och effektbrist bedöms hushåll med barn vara särskilt utsatta eftersom barnfamiljer kan ha det svårare att vara flexibla med sin energianvändning. På längre sikt bedöms socioekonomiskt utsatta gruppers situation förvärras ytterligare och risken för social oro på grund av förstärkta ojämlikheter att öka.

Länsstyrelserna ser ett behov av insatser. Bland annat måste aviserat högkostnadsskydd för företagen bli klart snabbt. Det är avgörande för att företag ska överleva och kunna ta rationella beslut. Högkostnadsskyddet behöver även inkludera föreningar och andra organisationer.

— Samordning av kommunikation och relevanta åtgärder från ansvariga myndigheter behövs för att minska konsekvenserna i samhället på kort och lång sikt, säger Niklas Nordgren.

Regionala förutsättningar för Jönköpings län
Påverkan på företag och tillverkningsindustrin påverkar produktion och underleverantörer. Vid bortkoppling får det ekonomiska konsekvenser: gjuterier, plastindustri och jordbruksföretag. Företag med dyra maskiner kan drabbas av ekonomiska konsekvenser. Kommunikationsinsatser kommer att kunna vara avgörande för hur bra länet är förberedda på konsekvenserna vid ett tillfälligt elavbrott.

Källa: Länsstyrelsen Jönköping

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *