Nyheter

Lars-Evert berättar om gamla Waggeryd

Nyheter Hus och personer på Gliets gata (Skolgatan) Del 3 - Waggeryds första bilverkstad med mera

Wilhelmsro (Gliets gata 3)

Wilhelmsro i mitten av 1920-talet. Bild lämnad av Kurt Karlsson.

Wilhelmsro med fastighetsbeteckningen Runan 3 är namngivet efter banvakten Anders Wilhelm Hallberg, som lät bygga huset 1923. Han var född i Kärda 1856 och var alltså 67 år när han byggde huset. Hans dåvarande hustru hette Hulda Kristina och var född 1876 i Tutaryd, Kronobergs län. A. W. Hallberg hade redan 1911 köpt en tomt, kallad Hallsberg, på nuvarande Storgatan 11. Han byggde inget hus där, det gjorde i stället Karin och Karl Oskar Andersson (smed och hovslagare) år 1918.

Flera hyresgäster fanns i Wilhelmsro på 1920-talet. Fritz och Elin Karlsson med barnen Rune, Maj-Britt och Kurt hyrde där 1923-1927. Linnéa och John Winbladh bodde där några år från 1927 med sin äldsta dotter Sonja.

Anders Wilhelm Hallberg bodde många år i Waggeryd och arbetade vid järnvägen i 32 år. Han är nog den banvakt som tjänstgjort längst i vårt samhälle. Hallberg kom hit redan 1884 och hade titeln reparationsförman. Han bodde då med sin första hustru, Mathilda Kristina, i Grindvaktstugan, Södra Duveled. Paret hade tre söner och en dotter.

Familjen Hallberg flyttade från Södra Duveleds grindvaktstuga till banvaktstugan i Waggeryd omkring 1905-10, Anders Wilhelm var sedan banvakt i Waggeryd till 1916, då han efterträddes av Karl Malm. Familjen Hallberg bodde i tre år på Sveagården innan Wilhelmsro byggdes 1923.

Anders Wilhelm Hallberg blev änkeman medan han bodde i Waggeryds banvaktstuga. Det var 1910, året efter gifte han om sig med Hulda Kristina. Med henne fick han ytterligare fyra barn. De var Maja, född 1912, Karin, född 1914, Ingeborg, född 1917, och Gulli född 1920. När den sista dottern föddes var alltså Anders Wilhelm 64 år.

Anders Wilhelm Hallberg hade tre söner och en dotter i första äktenskapet. Sönerna var Oskar, född 1884, Gustaf Adolf Hjalmar, född 1885 och Johan Arvid Sixtus, född 1887. Dottern Lydia Rebecka var född 1889. Dessa barn bodde aldrig i Wilhelmsro. Vilka två pojkar som är med på fotot ovan är okänt, troligen är det de två äldsta sönerna. Fotot måste vara från omkring år 1900.

Gliets gata 3, november 2022 och artikel från Aftonbladet 5 maj 1916

Bibelskola i Betel i mitten av 1930-talet. Flickornas efternamn är deras flicknamn. Sittande från vänster: Inga Peterson, Gulli Hallberg, Inga-Lisa Kullberg, pastor Oskar Finnér, Levia Ling, Ines Svensson och Anna-Lisa Johansson. Stående från vänster: Karl-Erik Svensson, Allen Abrahamsson, Karl-Gustav Neij (?), Torvald Fransson, Maj-Britt Karlsson, Elsa Thall, Maj-Britt Johansson, Maj-Britt Neij, Dagmar Svensson, Birgit Abrahamsson och Stina Svensson.

De fyra flickorna Hallberg, födda mellan 1912 och 1920, växte upp i Wilhelmsro men alla flyttade från Vaggeryd. A. W. Hallberg har ändå ättlingar som nu bor här. En av hans söner i första äktenskapet hette Oskar Hallberg och denne bodde kvar i Vaggeryd till 1951, då han som änkeman gifte sig för andra gången och flyttade till Adelöv. Oskar arbetade som förman vid järnvägen och var far till Karin, som gifte sig med  WIK-spelaren Nils Sandahl. Parets son, Nils-Uno, bor i Vaggeryd och hans syster Lotta i Skillingaryd. Karin hade två systrar, Elin och Ingrid. Elin gifte sig med Roland Ericsson, en av de kända bröderna Ericsson (övriga Hugo, Uno, Hans), vilka på 1920-talet flyttade till Vaggeryd från Hammar i Örebro län.

I bakre raden står Karin Hallberg, gift Sandahl, med sin far Oskar Hallberg. Framför från vänster: Anna Hallberg (Oskars fru), Hulda Pettersson och hennes dotter Anna-Lisa samt Maria Berg. Huset hette Ingsberg och låg på senare adressen Storgatan 20. Foto från 1920.

A. W. Hallberg blev änkeman på nytt 1940. Då flyttade han, 84 år gammal, tillsammans med dottern Karin till nuvarande Sveavägen 3. Anders Wilhelm dog 1948, 92 år gammal, och är begravd på Byarums kyrkogård.

Wilhelmsro övertogs 1940 av Signe Johannesson från Ekesås. Hon bodde med sin syster Nanny i huset ända in på 1960-talet och var hela den tiden husets ägare. Signe och Nanny var mostrar till Britt Hagberg, som med maken Sten och döttrarna Gunilla och Eva bodde många år i huset.


 

Gliets gata 1

Gliet gata 1, november 2022

Huset byggdes 1960 av Mona och Rolf Svensson, födda 1935 respektive 1931. Rolf var son till Lilly och Gunnar Svensson, vilka byggde huset Bäckadal (se nedan). Mona kom från Jönköping. Monas och Rolfs barn är Mikael, född 1959, och Magnus, född 1963.

 

 

 

 


 

Bäckadal (Valhallavägen 2) och Waggeryds bilverkstad

Gunnar och Lilly Svensson framför Bäckadal tillsammans med döttrarna Kerstin och Gun. Foto från början av 1940-talet.

Bäckadal, med nuvarande adress Valhallavägen 2, har kvartersbeteckningen Runan 4 och ligger i hörnet Gliets gata/Valhallavägen. Huset byggdes 1934 av Lilly och Gunnar Svensson, födda 1903 i Strängsbo i Bondstorps församling respektive 1897 i Brandstorp, Byarums församling. Innan de byggde bodde de fyra år i grannhuset Wilhelmsro. Familjen i övrigt bestod av barnen Carl-Erik, född 1921, Kerstin, född 1925, Lennart, född 1929, Rolf, född 1931, Gun, född 1934, och Eva, född 1944.

Sonen Rolf var först sprutlackerare, sedan bilförsäljare och Lennart arbetade hela sitt liv som bilreparatör. Barnbarnen Göran och Magnus arbetar också inom bilbranschen.

De tre äldsta barnen föddes medan familjen 1922-1930 bodde i huset Nynäs, det hus Bror Claesson senare ägde på Storgatan 18. Där hade Gunnar Svensson ett garage i den gamla smedjan. Han var från början nämligen lastbilschaufför och brukade köra WIK, musikkåren Göta eller Sångarbröderna på deras resor.

Musikkåren Göta i Södra Unnaryd. Från vänster: Martin Engkvist, Gustav Frithiof, Simon Johansson, Tobias Andersson, Erik Åberg, Gustav Almkvist, Hjalmar Lundkvist, Herman Jansson, John Karlsson och Bror Claesson. Bakom dem ses Gunnar Svenssons lastbil med påbyggnad på flaket. Foto 1928.

När Gunnar Svensson var chaufför på 1920-talet fick han ingen hjälp att reparera sina bilar om det behövdes. Detta tillsammans med att det blev allt fler bilägare i Waggeryd gjorde att han blev bilreparatör och startade Waggeryds bilverkstad. Bilverkstaden byggdes innan boningshuset Bäckadal. Båda byggnaderna förstördes delvis i en brand den 23 januari 1948.

Eftersom Riksväg 1, ”Riksettan”, gick genom Vaggeryd hände det ju då och då att bilar gick sönder. ”Bil-Gunnar” har reparerat bilar åt kända personer som Elof Ahrle, Martin Ljung, Britta Borg, Jarl Hjalmarsson och Jan-Öyvind Swahn. En stamkund var vår provinsialläkare på 1920- och 30-talet, Sven Lindblom. Han var bilfantast och ägde dessutom ett flygplan, vars motor Gunnar ibland fick reparera.

Vid sidan av sin bilverkstad startade Gunnar Svensson 1953 en schaktmaskinfirma tillsammans med Oskar Johansson, ”Bil-Oskar”. Denne ägde innan dess en grävmaskin, som hans son, Lars-Olof, körde.

1956-1957 byggdes en ny bilverkstad på Ödestuguvägen och bredvid en lite enklare byggnad för schaktmaskinerna. Den gamla bilverkstaden blev en försäljningshall för däck, husvagnar och bilar. I november 1957 avled Gunnar Svensson hastigt i en hjärtinfarkt. Hans måg, Hasse Eklind (gift med Gun), köpte då loss schaktmaskinerna. Eklind byggde på 1960-talet nya lokaler på Hammarvägen.

Foto från 1948 någon dag efter att bilverkstaden och boningshuset brunnit. Från vänster: Lennart Svensson, Lars-Olof Johansson, Rolf Svensson och Gunnar Svensson.

" Bil-Oskar”, (till vänster), och ”Bil-Gunnar” provar en schaktmaskin av märket Cletrac. De båda startade en schaktmaskinfirma det år fotot togs. I bakgrunden Fritz Karlssons hus på Valhallavägen. Foto Lennart Svensson 1953.

Våren 1948 när boningshus och verkstad byggts upp efter branden. Från vänster: Evy och Carl-Erik Svensson ("Kicken") med Eva (nu med efternamnet Kursten) i sitt knä. Paret till höger är Evas och Carl-Eriks syster Kerstin och hennes man Yngve Uvebrant. Foto 1948, lämnat av Eva Kursten.

Gunnar Svensson i sin bilverkstad. Foto från 1934.

Foto Karl Rosqvist 1934 innan bostadshuset Bäckadal är byggt. Några personer som bodde i grannskapet är uppställda framför Waggeryds bilverkstad. Personbilen är en Buick. Personerna på bilden är från vänster: Sig-Britt Johansson, Maj-Britt Johansson, Lars-Olof Johansson, Karl-Erik Karlsson, Ernst Pettersson Ugglekull, Hjalmar Andersson, Gunnar Svensson, Henry Stark och Erik ”Krabblas” Eriksson. I den högra gruppen, sittande från vänster: Sven ”Dunker” Nilsson, Sievert Claesson, Ingvar Stenkvist och okänd. Stående från vänster: Vivi Ekman, Mary Ekman något skymd, Gulli Hallberg, Marit Abrahamsson, Kerstin Svensson och Evy Ekvall. Med svart klänning ses fru Lilly Svensson och längst till höger står hennes söner Lennart och Rolf Svensson.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *