Nyheter

Larsen (KD): Jag är snart inventarie i politiken

Nyheter I en artikelserie lär vi känna våra ledamöter och ersättare som är invalda i kommunfullmäktige under mandatperioden. I dag träffar vi Jenny Larsen (KD)

Kan du beskriva dig själv?
– Jag bor strax utanför Skillingaryd. Jobbar som teamledare inom IT och är ledamot i socialnämnden. 

Har du önskat, eller tilldelats, platsen i kommunfullmäktige?
– Jag har varit med i politiken sedan 2005 så jag är väl mer av en inventarie snart.

Vad är det för frågor som engagerar dig mest?
– Jag gillar boendeutveckling och de sociala frågorna.

Vad ser du fram emot under mandatperioden?
I opposition kan man ha en friare roll så jag ser fram emot att få skriva motioner och sedan kunna debattera för dem, avrundar Jenny Larsen (KD). 

Jenny Larsen (KD)

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid riksdag. Ledamöterna utses vid val vart fjärde år. I kommunens fullmäktige finns 41 ledamöter och 27 ersättare. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om budget och ekonomiska långtidsplaner, skatter, avgifter, årsredovisningar, köp och försäljning av fast egendom. 

Kommunfullmäktige utser även ledamöter i styrelser och nämnder samt beslutar om inriktningsmål för nämndernas verksamhet.  

Mandatfördelningen 2022-2026: S 13, M 8, SD 7, C 4, KD 4, L 2, EMP 2 och V har 1 mandat.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *