Nyheter

Letar efter nya bostadsområden

Nyheter Kommunens plankommitté träffades förra veckan och där konstaterar man att ”man har sprungit i fatt i Vaggeryd” och vänder nu på ”alla stenar i Skillingaryd”

Arkivfoto

Vid senaste plankommittémötet letas det efter nya bostadsområden i kommunen.

– Vi hade lite uppslag att jobba efter i både Skillingaryd och Vaggeryd. Översiktsplanen tar några år innan det blir klart och vi måste se vilka möjligheter vi har. Vi har nu jobbat med våra grundidéer. Sörgårdsområdet i Skillingaryd är aktuellt, vi inleder ett planarbetet och det tar några år innan vi är klara och vi behöver plocka fram fler idéer i Skillingaryd. Vi måste även tänka till lite när det gäller Tor-effekten så kanske vi behöver en förskola till i Vaggeryd. I Vaggeryd har vi sprungit ifatt oss när det gäller översiktsplanen. Vaggeryd har östra strand och det är ett speciellt område som kommer att tas fram, säger Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

– Vi diskuterade rätt mycket Skillingaryd och aktuella tomter där vi får vända på alla stenar så att vi hittar område att bygga bostäder på. En diskussion var Fåglabäck men delar av den ligger på åkermark. Fast en del ligger faktiskt på skogsmark som vi kan utnyttja till kommande bostäder, menar Kenth Williamsson (S) som berättar att man diskuterade även stationsnära tomter, där en cirkel på 500 meter – 1 000 meter drogs runt stationen för att man ska kunna leva hållbart och utnyttja den kollektiva trafiken till fullo.

En gång i kvartalet träffas hela kommunstyrelsen, presidiet för miljö- och bygg samt tjänstemannapersoner i plankommittén för att diskutera framtida bostadsområden.

Taggar

14 reaktioner på Letar efter nya bostadsområden

JoJo !
Och knapert med lägenheter så inga hus säljs heller
Borde väl gått att räkna ut att de som byggde hus på 70 talet börjar bli till åren komna och säkert vill ha något mindre o lättskött
Fler lägenheter till Skillingaryd 32 + 16 förslår inte så långt

Bygg utanför Byarum mot Stigamo där lär det ju bli lätt att sälja tomter nu när vi satsar på det området. Borde kunna bli bra med både hus och lägenheter även eventuellt affärer så det gynnar kommunen än mer nu när företag etablerar sig på Stigamo.

Det finns folk som vill bygga och bo i södra delen av kommunen också . Viktigt att låta hela kommunen leva!

Bra förslag från Andreas Orre – Bygg vid Fågelforsdammen/Golfbanan. På tiden att Skillingaryd återigen får någon civil byggnation utmed vatten! Vad har Plankommiteen emot detta?
Utmed Lagans stränder i Vaggeryd/Götafors och utmed Hjortsjön har det byggts och byggs fortfarande för fullt

Bra förslag Andreas. Alla förslag till byggnation på tomter i Skillingaryd har ju nekats, vilket är mycket konstigt. I kvarteret Tomaten är lutningen fel..tomten bredvid GS-rör ligger för nära järnvägen!???..Tomterna utmed Sturegatans norra sida upp mot Grönelund är för smala…. måste väl gå att lösa om man bara vill. Vill man att hela kommunen ska leva, är det dessutom helt fel att marknadsföra boendet i kommunen genom att skriva ”boivaggeryd.se”, när det finns en ort som heter Vaggeryd!

Håller med Halla. Viljan när det gäller att utveckla byggnationen i Skillingaryd är väldigt låg från politiken, de hittar bara hinder inga möjligheter!

Jag försökte få igenom Andreas O’s förslag när jag satt i miljö- och byggnämnden, då var det i princip ingen annan som såg potentialen i detta. Kanske är möjligheten bättre nu, om inte annat för att få Militären att komma på banan. Vem bestämmer över någons fastighet?
Är det markägaren eller staten?

Kommunen äger mark till ca 20 tomter ovanför ” nya Himlabacken”. Ej åkermark. Varför planeras inte detta området? / Kenneth

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *