Nyheter

Lex Maria-ärende för gravid

Nyheter IVO meddelar beslut i ett Lex Maria-ärende om en kvinna som var gravid.  

Hon drabbades av havandeskapsförgiftning i slutet av graviditeten.

Brister i rutiner och arbetssätt samt brister i samverkan mellan kliniker i Region Jönköpings län bidrog till att diagnos om hotande havandeskapsförgiftning inte ställdes i tid. Patienten kom inte till lämplig behandling i tid.

Barnet förlöstes utan komplikationer, men kvinnan har fortfarande besvär efter händelsen.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder.

Värnamo sjukhus som är ett av regionens tre sjukhus. Arkivbild

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *