Nyheter

Linjen

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera vad som finns på många av de informationsskyltar som är uppsatta i Vaggeryds kommun. Det är våra hembygdsföreningar som har sammanställt informationen på skyltarna. Du har säkert stött på någon av dessa skyltar när du vandrat runt. I några av artiklarna har vi lagt till bilder på hur det ser ut i dag.

När järnvägen mellan Vaggeryd och Hok byggdes i slutet av 1870-talet var det från början tänkt att den skulle ha en annan sträckning från Vaggeryds station än den som gäller idag. Planen var att spåret skulle gå från stationen i en linje mot Mölna för att korsa Lagan söder om Mölna och sedan fortsätta till Hok. En gata i skogen höggs upp och förberedelser för spårläggning gjordes. Det blev då en lång raksträcka. 

Planen ändrades men den påbörjade banvallen kom till användning som väg och kallades för Linjen. Natan Boberg skriver i Byarums Hembygdsbok 1972 att ”Linjen” övergavs när man insåg svårig-heterna att bygga järnvägsbanan i de besvärliga sankmarkerna söder om Mölna. Linjen var under cirka 80 år den naturliga vägen till Vaggeryd för de som bodde i trakten kring Mölna och fungerade som barnens skolväg och böndernas körväg till mejeriet, kvarnen och stationen och som cykelväg för alla de som arbetade på Munksjö och möbelfabrikerna i Vaggeryd.

Efter Hokvägens tillkomst 1956 minskade Linjen i betydelse men den har varit till glädje som vandringsled, cykel- och ridväg och är fortfarande fullt framkomlig och flitigt använd. Linjen ansluter till Linjenvägen där den slutar. Delar av Linjen bildar gräns mot naturreservatet Östermo.

Den nya gatan som går in i industriområdet vid  Värmeverket har fått namnet Linjenvägen efter förslag från Museiföreningen och för att den till viss del sammanfaller med den gamla Linjen
till Mölna.

Waggeryds Musieförening

  [1/5]

Generalstabens karta från 1884. Linjen är markerad med rött.  [2/5]

Arrendatorn på Mölna  Ivan Johansson  med barnbarnet Birgitta och hästen Maja.  [3/5]

Mölna gård, flygfoto från 1950-talet.  [4/5]

Linjen 2022  [5/5]

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *