Nyheter

”Liten tuva stjälper – stor grushög hjälper”

Nyheter Läs (C) debattartikel här om cykelvägen till badplatsen i Linneryd.

”Liten tuva stjälper - stor grushög hjälper”

Arkivfoto från maj 2018 då man började göra plats för cykelvägen

Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun beslöt 2008 (efter ett medborgarförslag från ungdomsrådet, Eric Thulin) att bygga cykelvägen Skillingaryd – Linneryd/Badplatsen under dåvarande mandatperiod.

Trafikverket ville 2010 bidra med 1 875 000 kronor. 2011 sjönk bidraget till en miljon och något år senare beslöt Trafikverket prioritera andra projekt (bidrag 0 kronor).

2018 krävde Trafikverket att Vaggeryds kommun betalar Trafikverket för en bevakande projektledare. Alltså från bidrag på 1. 875 000 kronor till kostnad cirka 200 000 kronor…

Sedan följde många turer med markägare och då främst Fortifikationsverket. 2017 lyckades tekniska kontoret att få till ett avtal mellan Vaggeryds kommun och Fortifikationsverket. 2018 tecknades avtal med ytterligare tio markägare. 2012 påbörjades projektet med en delsträcka från Tofterydsvägen till badplatsen.

Historiskt sett är nog detta projekt det enda i kommunen som avbrutits efter att det påbörjats.

Känt är väl också att under resans gång har kostnadsökningar, nyprojekteringar, kvalitetshöjningar och tillkommande kostnader gjort att kostnaden skjutit i höjden.

• Nya fakta
Från politiken har vi vid flertalet tillfällen frågat om möjligheten att använda det krossade berg som kommunen ”fick över” när Båramoterminalen byggdes. Senast vid föregående tekniska nämnd frågade Jörgen Johansson om detta.

Vi har under alla år fått samma svar från tekniska kontoret: ”Det finns inga möjligheter att bygga gc-vägar eller annat med detta material. Det får inte lämna området. I så fall krävs täkttillstånd, och kommunen skulle i så fall konkurrera med privata aktörer!”

Vi har nu varit i kontakt med en erkänt duktig konsult inom ”bergtäktområdet” och fått fakta på vad som gäller. Konsulten Stefan Klingberg har mångårig erfarenhet inom området.

Kortfattat gäller följande:

När kommunen spränger berg för att göra en industritomt (som i Båramo) är huvudändamålet att göra en tomt. Då betraktas bergöverskottet inte som bergtäkt och behöver inget täkttillstånd. Kommunen kan göra vad man vill med materialet. Man kan sälja, bygga gator, vägar och gc-vägar med materialet.

När någon spränger berg för att krossa och sälja är ändamålet det motsatta och betraktas som bergtäkt och då krävs täkttillstånd. Detta gäller inte ”Båramohögen”.

• Slutsats
Som politiker känner vi en besvikelse över de svar vi fått genom åren. Investeringsmedel som kommunfullmäktige avsätter till olika projekt i kommunen skall hanteras med respekt.

Här finns en stor resurs, bara att hämta, som kunde sparat miljoner kronor för oss skattebetalare.

Från Centerpartiet föreslår vi att nämnda bergkross effektivt används till olika projekt i kommunen. Nya bostadsområden, gator, gc-vägar med flera projekt.

Vi förutsätter att Skillingaryds cykelväg till Linnesjöns badplats blir det första projektet som får tillgång till detta. Det skulle också ge bättre konkurrensförhållande vid upphandling (= bättre pris).

Sist men inte minst: Kostnaden för cykelvägen till badet i Tofteryd skulle sjunka med upp emot 500 000 kronor.

Johanna Malmborg, ledamot i tekniska nämnden (C)
Jörgen Johansson, ersättare i tekniska nämnden (C)
Ulf Abrahamsson, kommunstyrelsens vice ordförande (C)
P O Toftgård, före detta ordförande i tekniska utskottet (2015-2018) (C)

Taggar

13 reaktioner på ”Liten tuva stjälper – stor grushög hjälper”

Oookeeej… Centern som är med och leder kommunen debatterar hur kommunala investeringar ska göras. Varför tar ni inte bara ett beslut och bygger vägen på billigaste och bästa sätt?
Får mig att tänka på en konversation mellan Musse och Långben:
”…men, vem är det som kör egentligen?” säger Musse.
”…ja, vem är det som kör?” säger Långben.

Jag håller med dig Pelle, inte bra när ledande politiker i facknämnden/ utskottet, gamla och nya, använder ny kunskap till populism istället för realpolitik.
Götaforsbon, kan du säga vad som gick så bra sist? Är det underskotten du menar?

Mats O, Det är ganska allmänt känt bland de i kommunen som av någon anledning byggt väg genom skogen, hur mycket en normalskicklig, Alf Söderqvist körde dubbelt🙂, grävmaskinist banar av, terrasserar och justerar i löpmeter cirka 3 meter vägbana skogsväg per dag. Garanterat alla av dessa som någon gång byggt väg genom skogen funderade på varifrån de underlag kom och vem som släppte igenom ”motorvägsbygget” ut till anbudsförfarandet som på i huvudsak avhandlade kratta väg på sandmo resulterade i det kloka beslutet att stoppa efter upphandlingen. Senast i gränsnittet före utskick till entreprenör skulle sakkunskap ha reagerat. De pengar det kostade ett flertal entreprenörer i upphandlade tjänster för art möta kraven i upphandlingen kommer utom den orimliga byggkostnaden.

Realpolitik = Anlita Tofterydsborna, åtminstone 4-5 skickliga grävmaskinister där som får 40 000–50 000 kronor i projektanslag för att inkomma med ett jordnära, pragmatiskt förslag. Välj ut någon med kompetens att utvärdera förslaget för presidiets och kommunstyrelsens räkning.

Hur mycket tid är interndebiterat i tekniska förvaltningen på projektnamnet Cykelväg till Tofteryd, eller om nu uppföljningen har projektnummer så givetvis det numret?
Enligt min erfarenhet så internkalkyleras med 1010 kronor + moms.

Jaha inte tror jag att det är grusunderlaget som är problemet varför cykelvägen ännu inte är byggd. Sanningen är ju att den borgerliga makt-alliansen inte lyckats ena sig om den budget bygget kräver. Varför stoppade ni bygget efter den senaste gjorda upphandlingen. Vad jag vet så har iallafall (s) ställt sig positiv till att tillskapa cykelvägen. Vad jag vet så har ingen krävt att boende i Tofteryd skall bygga vägen själva, eller är det de som Centern nu vill, bara man får tag i grusunderlaget.

Du har rätt Stina: vem är det som styr: jo det är ju uppenbart. Att sitta och diskutera ett projekt i över 12 år och låta miljontals kronor rinna ur händerna bara för att förhala ett bygge av en cykelväg i södra kommundelen. Det finns ju bevis på hur lång tid det går åt att verkställa ett beslut om en cykelväg i Vaggeryd. Men jag funderar över om det inte är dags att börja tänka på att dela på Vaggeryds kommun, Det verkar som att den fått växtvärk och vi talar nog inte riktigt samma språk i norr och söder.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *