Nyheter

Ljus över Smedjegatan

Nyheter Angående uppsättning av ytterligare gatubelysning på Smedjegatan i Skillingaryd kom till kommunstyrelsen via ett medborgarförslag och nu har tekniska utskottet sagt sitt

Arkivfoto. PO Toftgård är ordförande i tekniska utskottet

I medborgarförslaget går att läsa att delningen mellan gång- och cykelbanan från Fåglabäck till Attila endast består av linjemarkering och att skribenten anser att av säkerhetsskäl belysa gatan. Enligt förslaget är både en mekanisk avdelare till vägen samt gatubelysning det bästa och att problemet är givetvis störst på det mörka halvåret.

Tekniska kontoret anser att det finns ett behov av ökad upplevd trygghet och trafiksäkerhet samtidigt som det råder fortfarande viss oklarhet hur den kommunala markanvändningen ska utvecklas i området. Den fysiska barriären bedöms däremot, av tjänstemännen, ganska kostsamt i förhållande till trafikmängden på Smedjegatan.

– Vi säger ja till detta! Bra förslag och vi i tekniska utskottet beslöt även att förlänga belysningen ytterligare norrut. Det är många som går ”expertrundan” och vi ska se till att detta finns med i kommande budget, säger PO Toftgård (C) ordförande i tekniska utskottet.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *