Nyheter

Löfstedt (M): Gymnastikdirektören som haft politiska uppdrag i 34 år

Nyheter I en artikelserie lär vi känna våra ledamöter och ersättare som är invalda i kommunfullmäktige under mandatperioden. I dag träffar vi Ann-Katrin Löfstedt (M)

Kan du beskriva dig själv?
Jag är uppvuxen i Jönköping i en politiskt- och samhällsintresserad familj. Fostrad inom idrottsrörelsen, främst olika bollsporter, både som spelare samt ledare/instruktör. Numera pensionerad gymnastikdirektör efter nästan 40 år på Hjortsjöskolan. Haft politiska uppdrag sedan 1989 och suttit i alla nämnder förutom barn- och utbildningsnämnden (min arbetsgivare, så det är inte lämpligt). Har även uppdrag inom Region Jönköpings län som ordinarie ledamot i regionfullmäktige och ANA-nämnden. 

Har du önskat, eller tilldelats, platsen i kommunfullmäktige?
Både och då jag gärna vill fortsätta att vara politiskt aktiv. 

Vad är det för frågor som engagerar dig mest?
Vi politiker sysslar ju egentligen med samhällsbyggnad inom väldigt många områden. Det är just att det finns så skiftande ärende som också gör det extra intressant. Som ordförande i socialnämnden så är det naturligtvis den verksamheten som engagerar mig mest. Vi har en väldigt bred och omfattande verksamhet, alla dagar i veckan och dygnet runt. Ambitionen är att i möjligaste mån förstärka det som redan fungerar och samtidigt arbeta med det som behöver förbättras. 

Vad ser du fram emot under mandatperioden?
– Det fortsatta arbetet inom socialnämnden med att utveckla verksamheterna efter de resurser vi tilldelas och efter de förmågor som verksamheterna har. Att göra så gott vi kan efter våra förutsättningar och möjligheter. Det fortsatt arbetet med alla duktiga medarbetare på alla olika nivåer inom socialförvaltningen. 

– Ett gott samarbete med den nya majoriteten, S och M. Det är också viktigt att vi alla politiska partier tillsammans fortsätter med arbetet att utveckla vår kommun och våra verksamheter, avrundar Ann-Katrin Löfstedt (M). 

Ann-Katrin Löfstedt (M)

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid riksdag. Ledamöterna utses vid val vart fjärde år. I kommunens fullmäktige finns 41 ledamöter och 27 ersättare. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om budget och ekonomiska långtidsplaner, skatter, avgifter, årsredovisningar, köp och försäljning av fast egendom. 

Kommunfullmäktige utser även ledamöter i styrelser och nämnder samt beslutar om inriktningsmål för nämndernas verksamhet.  

Mandatfördelningen 2022-2026: S 13, M 8, SD 7, C 4, KD 4, L 2, EMP 2 och V har 1 mandat.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *