Nyheter

Logistikbolag fick bygglov

Nyheter Den nya logistikbyggnaden på Båramo fanns med på dagordningen vid miljö- och byggnämndens senaste möte

Arkivfoto

– Vi lämnar ett positivt bygglov vid Båramo. Byggnaden kommer att vara 300 gånger 150 meter meter. Hela området ligger influensområdet så Fortifikationsverket ska säga sitt också, säger Peter Sjöberg (M) ordförande i miljö- och byggnämnden.

I översiktsplanen för området anges skjutfält samt Höglandsleden/Munkaleden och den sökta byggnationen är belägen inom detaljplanelagt område. Den föreslagna placeringen berörs av det område där Länsstyrelsen förordnat om ”tillsyn över kommunala beslut enligt plan- och bygglagen”. Det sökta bygglovet avviker något från detaljplanen då byggnationen delvis har placerats på prickmark, som betyder att mark inte får bebyggas.

Miljö- och byggnämnden lämnar ett positivt besked, och en liten avvikelse från detaljplanen, för byggnation för logistikbyggnaden vid Båramo.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *