Nyheter

Logistikområde i norr kan dubbleras

Nyheter Söder om Stigamo jobbas det på ett planbesked mellan E4:an och riksväg 30. Nu har sökande kommit in med ansökan om ytterligare ett planbesked. Strax söder om det ovan aktuella. Det nya området mäter 36 hektar

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott senaste sammanträde var det en del planbesked på sammanträdesbordet. Ett av dem var Tokarp. Och visst känns namnet igen? Det är exploatören från tidigare sökta område söder om Stigamo i norra delen av kommunen som vill dubblera området. 

– Vi väntas få besked i augusti gällande utredningsstråket för den nya järnvägen. Då kommer hanteringen underlättas för det sökta planbeskedet, säger Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen. 

I området önskas detaljplanearbete påbörjas och det ska möjliggöras för etablering av både lager, logistik och tillverkningsindustri. Bedömningen är att planläggningen kan påbörjas under fjärde kvartalet i år och att planförslaget tidigast kan antas om två år, fjärde kvartalet 2025. Planbeskedsområdet omfattas till viss del av utredningskorridorer för nysträckning av järnvägen mellan Byarum och Tenhult och Trafikverket planerar att ta beslut om tågkorridor under hösten. 

I nuläget är Sveaskog registrerad markägare och de har godkänt att begäran om planbesked lämnas in. 

Det nya planbeskedet omfattar det blåa området. Det skuggade, strax norr om det blåa, är det tidigare inlämnade. Foto från kommunens handlingar

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *