Nyheter

Lokalplanen revideras för att passa in

Nyheter Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat lokalplanen då inflyttningen har ökat mer än tidigare beräknats. Den nya skolan i södra delen av Vaggeryd kommer ha plats för 300 elever.

Arkivfoto från skolan

Den tidigare beslutade lokalplanen för barn- och utbildningsförvaltningen har inte passat in eftersom befolkningsökningen har kommit fortare än vad förvaltningen har trott. Denna höga inflyttningstakten, i framför allt norra kommundelen, har medfört en del provisoriska lösningar för både förskolan och grundskolan.

Den tidigare lokalplanens mening var att skapa mer yta för skolan genom att bygga en ny högstadieskola i norra kommundelen. En ny högstadieskola hade avhjälpt behovet av mer yta men inte det geografiska behovet. I den södra delen av Vaggeryds återfinns Götafors skola med uppgift att ta emot den växande befolkningen på bland annat nya området ”Västra strand”. Götafors skola har dock inte kapacitet för denna uppgift och därför har provisoriska skollokaler placerats på det redan överetablerade Hjortsjöskoleområdet. Vaggeryds tätort behöver förstärka den södra delen och därför föreslås att en ny tvåparallellig F-6-skola byggs i södra delen av Vaggeryd.

– I den nya skolan vid södra delen av Vaggeryd kommer att ha plats för 300 elever, säger Jenny Larsen (KD) barn och utbildningsnämndens ordförande.

Vaggeryds tätort bedöms ha en fortsatt hög byggnation och inflyttning. Kommunen som helhet har nettoinflyttning och ses som en tillväxtkommun. Redan idag ligger kommunen minst ett par år före tidigare befolkningsprognoser.

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det är rimligt att anta en inflyttning på 3% samt ett födelsetal på 180 barn de närmaste åren.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Lokalplanen revideras för att passa in

Jag kan inte förstå att det inte byggts nya skolor och förskolor tidigare. Vad är det som pågår i Vaggeryds kommun?? BYGG! Vill ni inte att det ska flytta in familjer eller vad tänker politikerna med egentligen?? Varför ska barn och unga samt personal som går på knäna i de befintliga lokalerna stå tillbaka???

Skulle vilja veta om det kommer att finnas idrottshall och slöjdsal planerad i den nya skolan i den södra delen av Vaggeryd?? Det kommer ju annars att ta väldigt mycket tid att förflytta sig upp till sporthall/gympasal/slöjdsal. Även kosta mycket pengar om man ska bussa eleverna till och från.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *