Nyheter

Lokalt trygghetsråd ska startas

Nyheter Medborgarlöfte är handlingsplan mellan polis och kommun, så även i Vaggeryd. Fokus nästa år kommer att vara trygghet för allmänheten och stärka lokala närvaron i centrala delar av tätorterna och våra politiker är överens.

Kommunstyrelsen har gått igenom medborgarlöftet och handlingsplanen med polisen är gjord inför nästa år. Meborgarlöftet kommer att inrikta sig nästa år på ökad synlighet i Skillingaryd med prioritering av fotpatrullering samt trafiksäkerheten vid riksväg 30 genom Hok.

– Vi kommer öka vår närvaro både i Skillingaryd och Vaggeryd. Både polisen och kommunen är överens om att vi ska båda vara mer synliga. Det är så klart med anledning av den diskussion som nu finns i samhället om otrygghet och ungdomsgäng som vi vill ha mer synlighet, säger Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

– I den här handlingsplanen som är framtagen tillsammans med polisen vill vi också stryka under att vi ska jobba med information både till elever och föräldrar, menar Kenth Williamsson (S) oppositionsråd.

I den gemensamma handlingsplanen kommun och polis har gjort kan man läsa att kommunen inte är särskilt brottstyngd. Den statistik som är presenterad från 2016 visar att även om antal våldsbrott ökade under 2016 ligger den på en låg nivå jämförelse med andra kommuner. Stölder och tillgrepp har minskat vilket betyder att kommunen inte sticker ut på något sätt.

Handlingsplanens fokus kommer nästa år att vara;
* Fortsätta med säkerhetsdag med fokus på droger för årskurs 7
* Starta vuxenvandringar i kommunen
* Fokus på ungdomsverksamhet för att främja aktiviteter som inte har med drogmissbruk att göra
* Under 2018 starta ett lokalt trygghetsråd för kommunen där olika samhällsaktörer träffas
* Handlingsplan för våldsbejakande extremism ska arbetas fram
* Utöka grannsamverkan

Gert (M) och Kenth (S) är överens om att tryggheten måste ökas i samhället

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *