Nyheter

Lovar mycket – utom polisstation

Nyheter Polisen och Vaggeryds kommun har i dag undertecknat ett nytt medborgarlöfte.

  [1/7]

  [2/7]

  [3/7]

  [4/7]

  [5/7]

  [6/7]

  [7/7]

Polisen och kommunen har sedan flera år tillbaka haft ett medborgarlöfte och även för 2022 har det blivit ett om än i lite annorlunda tappning. Hela löftet finns längre ned på sidan.

Det som inte finns med är ett återinförande av en polisstation i kommunen:
– Det blir inget sådant i närtid, säger Johan Borg som är lokalpolisområdeschef för de fyra kommunerna i Östbo-Västbo: Värnamo, Vaggeryd, Gislaved och Gnosjö.

Man ser inte det som en bra lösning med en polisstation med fasta tider utan polisen ska kunna vara på plats vid olika tider runt om i en kommun..
– Visst kan jag förstå att det kan kännas trygghetsskapande med en polisstation men vi ska framför allt synas utomhus, säger Johan Borg.
Polisen har också vissa lokaler man kan använda när man är i kommunen…
– Vi har även förhörsrum som vi ställer till förfogande, noterar Gert Jonsson (M) som är ordförande kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun.

Det man nu lägger fokus på är ökad trygghet för kommuninvånarna, förbättrad trafiksäkerhet och kamp mot narkotikabrottslighet.

Andreas Sjöqvist är en av de poliser som har omfattande kontakt med kommunen. Han noterar att narkotikafrågan alltid är viktig.
Det finns mycket narkotika och det handlar om en rad åtgärder för att minska på langning, bruket av narkotika och inte minst att det sprider sig bland ungar. Polisen har en hel del kontakt med kommunens så kallade fältare.


 

Medborgarlöftet

Vaggeryds kommun och polisen lovar att arbeta för en ökad trygghet bland kommunens invånare

Detta gör vi genom att:

• Genomföra trygghetsvandringar i Skillingaryd och Vaggeryd.
• Fortsätta arbetet med arbetsmetodiken Effektiv samordning för trygghet.
• Utefter den gemensamma lägesbilden genomföra trygghetsrundor på aktuella platser (hot spots) i kommunen.
• Genomföra trafikinsatser på platser där trafikproblem identifierats

Effekt

Det övergripande målet är att öka tryggheten bland invånarna i Vaggeryds kommun. En ökad närvaro och synlighet på de aktuella platserna leder till fler ingripanden mot ordningsstörningar och narkotikabrott och ger också en brottsförebyggande effekt.
En förbättrad trafiksäkerhet innebär att kommunens invånare ska kunna känna sig tryggare i trafikmiljön.

Bakgrund

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöften är en del av polismyndighetens arbetssätt och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt.

Med utgångspunkt från existerande överenskommelse om samverkan mellan kommun och polis skapas lokala medborgarlöften. Löftenas mål är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Detta sker genom att polis och kommun genomför aktiviteter, var för sig och tillsammans.

Vaggeryds kommun och lokalpolisområde Värnamo har efter medarbetardialoger, tips från kommunens invånare, samt inhämtning av statistik och information från polisens underrättelsetjänst, tagit fram en lägesbild över kommunen.

På grund av den pandemi som pågått under 2020 och 2021 har inte fysiska möten varit möjliga i den omfattning vi önskat, vilket har gjort att planerade trygghetsvandringar och medborgardialoger inte har kunnat genomföras. Eftersom trygghetsvandringarna inte har genomförts så som lovades i föregående löfte så ingår de även i detta löfte.

De fokusområden som främst har identifierats är narkotikabrottslighet och trafiksäkerhetsarbete. Vad gäller narkotikabrottslighet bör fokus vara att upptäcka yngre personer som riskerar att hamna i ett missbruk och att eftersträva en jämnare könsfördelning av rapporterade personer.
Trafiksäkerhetsarbetet bör fokusera på de problem som finns kring motorburen ungdom och höga hastigheter på olika vägar i kommunen.
Dessa områden kommer att prioriteras för att öka tryggheten i Vaggeryds kommun och kommer kontinuerligt att värderas av Vaggeryds kommun och polisen i det lokala brottsförebyggande arbetet.

Fokusområden
• Ökad trygghet för kommuninvånarna
• Narkotikabrottslighet
• Förbättrad trafiksäkerhet

Uppföljning ska ske var fjärde månad och kan följas på polisens hemsida – polisen.se.

Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande

Johan Borg, lokalpolisområdeschef

Taggar

1 reaktion på Lovar mycket – utom polisstation

Bara fina ord på papper som man inte kan se något resultat av i verkligheten. Börja med att sätta stopp för alla 30-bilar som på kvällar och nätter kör omkring i höga hastigheter. Kommunens mest trafikerade gata Södra Parkvägen har en hastighetsbegränsning på 30 utanför förskolan Åviken. Högst 20 procent håller den hastigheten. Det har genomförts en hastighetskontroll utanför skolan sedan den byggdes och då ställer polisen upp tre polisbilar fullt synliga. Sedan rapporterar man att inga hastighetsöverträdelser har skett. Smart! Har tipsat dem om att någon gång ställa en polisbil några minuter utanför skolan i ” förebyggande” syfte men det har inte skett. Vill minnas att Gert Jonsson stod och skakade hand med polisen i samma ärende för ett år sedan. Vad gav det för resultat? Bara symbolpolitik som vanligt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *