Nyheter

LRF: Betessläpp – en tidigare underbar upplevelse

Nyheter Nu är det snart dags för betessläpp vilket alltid förknippats med en härlig tid för djuren på gröna ängar och en friare vardag för djurskötaren. Under de senaste åren har dock fler och fler vargar etablerat sig i södra Sverige och oron för angrepp sprider sig. Läs LRF-debatten här

Arkivbild på fårsläpp.

Att öka antalet vargar i södra Sverige är ett uttalat mål i nuvarande rovdjurspolitik men det kan redan konstateras att konsekvenserna är förödande med ett stort antal angrepp som följd. 

Tamdjurshållare som tvingas leva med den ständiga oron att komma ut i hagarna och hittade dödade eller skadade djur förtjänar ett system som de kan lita på den dagen det händer. Ett vargangrepp innebär stora kostnader för den drabbade lantbrukaren, men det påverkar också lantbrukare i området omkring. Livsmedelsproduktion är viktig och risken för fler angrepp är så stor att det är logiskt att ta bort en problemvarg i ett tidigt skede. Skadan bör inte bara räknas för den enskilda företagaren utan också vilken skada det genererar socioekonomiskt i området, mot tamdjurshållningen regionalt och mot förtroendet i förvaltningen. Varje angrepp bör betraktas som en allvarlig skada och för att förhindra ytterligare skada bör skyddsjakt som princip kunna ske direkt.

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för att underlätta skyddsjakt vilka nu presenterats. Länsstyrelsen i Skåne har redan beslutat om skyddsjakt efter Naturvårdsverkets nya riktlinjer, men nyss överprövades länsstyrelsens beslut av förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten dömde efter tidigare praxis utan att ta hänsyn till de nya riktlinjerna och upphävde skyddsjakten. Nu är vi på ruta noll igen och vargen fortsätter att attackera tamdjur.

Regeringen måste nu agera och modernisera jaktförordningen för att den politiska viljan om en enklare skyddsjakt ska bli verklighet. EU-kommissionen har uppmanat medlemsstaterna att använda det utrymme till vargjakt som naturvårdsdirektivet ger och bevisligen räcker det inte med uppdaterade riktlinjer för skyddsjakt.

Sverige är ett av få ställen i världen där livsmedelsproduktionen i framtiden beräknas ha möjlighet att öka trots klimatförändringar. Vårt medlemskap i Nato pekar också på vårt behov av en robust produktion av livsmedel inom landet och att våra tamdjur har en avgörande roll i detta samtidigt som de vårdar våra naturbetesmarker.

Den stora risken med en vargförvaltning som inte fungerar är att tamdjurshållare inte längre vågar satsa på sin verksamhet, de väljer att inte utveckla den, eller i värsta fall lägger ner helt.  Enligt riksdagens beslutade rovdjurspolitik får inte tamdjurshållning påtagligt försvåras och särskild hänsyn skall tas i tamdjurstäta områden vilket måste börja fungera i praktiken när det tas beslut om skyddsjakt och licensjakt. 

Karin Nalbin, ordförande LRF Jönköpings län
Johan Nyman, viltansvarig LRF Jönköpings län

 

Taggar

Dela


1 reaktion på LRF: Betessläpp – en tidigare underbar upplevelse

Varg hör inte hemma i södra Sverige. En avelsbagge tar flera år att få fram. Amkor och deras kalvar är också utsatta. Man måste vara på de klara med att varg fäller både älgar och Bisonoxar. Vill man verkligen ha någon landsbygd kvar i Sverige? För utan djur, ingen gödsel, utan gödsel, ingen odling. Svält har vi haft förr i Sverige. Kan bli igen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *