Nyheter

LRF kräver krafttag gällande vargen

Nyheter Igår rapporterades om att Jönköpings län fått sitt första vargrevir och LRF är kritiska mot myndigheternas agerande

Läsarbild

Anders Friberg som är ordförande för LRF i Jönköpings län säger att vargfrågan varit mycket het under en lång tid och blev riktigt stor under sommaren och hösten då det förekom ett antal angrepp av varg på tamdjursbesättningar, då ett stort antal får dödades av varg och flera skadades så svårt att de fick avlivas.

Konsekvenserna blir stora för djurägare när det dyker upp varg i närområdet. Det är inte bara själva angreppet. Att ha oron hängande över sig är också psykiskt påfrestande. Varg skapar oro bland djur också. Det är inte alls ovanligt att skrämda djur bryter sig hagar och skadar sig på stängsel och annat.        

Han menar att det är omöjligt för en djurhållare att skydda sina djur oavsett staket. Enligt Anders Friberg lägger man allt ansvar på djurägaren medan vargen får härja i stort sätt fritt.

Enligt LRF är det ett märkligt synsätt att man ska acceptera att det finns varg i närheten av stora djurbesättningar och lägger allt ansvar, arbete och kostnader på djurägaren. Dessutom leder det till djup oro då djurägaren är mån om sina djurs hälsa och villkor. Att då bara välkomna vargen är inget som gynnar varken djur eller människor. Dessutom står nuvarande agerande i ett läge då rovdjurspolitiken hamnar i direkt konflikt med livsmedelsstrategin.

– Hur vill vi ha det, undrar Anders Friberg som påpekar att livsmedelsstrategin om ökad självförsörjning slås undan om vi ska ha rovdjur i sådan omfattning som idag. Han talar om att vi har en efterfrågan på fårkött som vida överstiger tillgången.

Anders Friberg menar att det behövs krafttag på nationell nivå, regering och riksdag måste ta ett större ansvar. Att lägga ett stort ansvar på länsstyrelserna är inte bra, menar han eftersom de utgör 21 självständiga myndigheter som kan innebära att problemet med varg flyttas runt i regionerna beroende på vad den enskilda länsstyrelsen agera.

LRF har lyft frågan om bättre samordning och kommer att agera i frågan framöver. De menar att det finns för mycket varg i nuläget och någon måste ta ansvar.

– Det kändes inte bra när det gällde skyddsjakten under förra året, enligt Anders Friberg. I Jönköpings län krävs det tre angrepp på djurbesättningar innan skyddsjakt blir aktuell. LRF anser att det bör beslutas om skyddsjakt omgående efter ett angrepp. Problemet med vargen är akut och långsiktigt och nu krävs att det tas ansvar för att skydda djurhållarna istället för att, som det känns, straffa och skuldbelägga en hel yrkeskår.

Taggar

3 reaktioner på LRF kräver krafttag gällande vargen

Det skulle vara fri jakt på varg och vi djurägare som ska bestämma om det ska finnas varg. Ni andra som har andra åsikter kan åka till en djurpark och kolla på dem om det är så roligt att se en varg.

Regeringens partier vill ha vargrevivir över hela Sverige, så det nya reviret är helt enligt deras linje.

Riksdagsbeslut om hur många vargar vi ska ha i Sverige följs inte av regeringen.

Vi har för närvarande mer än dubbelt så många vargar i Sverige som det finns riksdagsbeslut på.

Jobba för att få era politiska partier att agera, det är enda chansen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *