Nyheter

LSS-verksamheten granskad

Nyheter Revisionen har granskat socialförvaltningens LSS-verksamhet och här handlar det om att hantera allt rätt ekonomiskt

Arkivfoto; Ann-Katrin Löfstedt (M) ordförande i socialnämnden

– I revisionen står det att vi bedriver verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och det gör vi, men det handlar också om att det ekonomiska blir rätt. Vi har ett resursfördelningssystem och det är kopplat till LSS-utjämningen mellan kommunerna i landet. Antingen får man pengar eller betalar till andra kommuner, bara för att jämna ut kostnaderna då det inte ska kosta en kommun mer om man har fler LSS-brukare, säger Lotta Damberg socialchef.

– Vi har tidigare erhållit pengar, men nu får vi betala till andra kommuner. Frågan är om vi har redovisat rätt, då vi har i stort sett samma verksamhet som tidigare, menar Ann-Katrin Löfstedt (M) ordförande i socialnämnden som nu tillsatt en arbetsgrupp för att se över kostnaderna.

– Vi ska rapportera rätt, vilket vi kanske inte har gjort. 2011 fick vi 14 miljoner i ersättning och nu får vi betala drygt 1,7 miljoner kronor. När det gäller drift och personal är vår kostnad oförändrad, säger Lotta Damberg som är kommunens socialchef och samtycker att en arbetsgrupp ska tillsättas för att se över den ekonomiska rapporteringen.

Det är Deloitte AB som av de kommunala förtroendevalda revisorerna fått uppdraget att genomföra granskningen avseende LSS-verksamheten. Revisionsföretaget har lämnat några rekommendationer i sin rapport, bland annat;
Tillse att medvetenhet och kompetens höjs vad gäller LSS-utjämningen genom särskild kompetenshöjande aktivitet inom förvaltningen.
Tillse att uppföljningen av LSS-verksamheten bedrivs fortlöpande även ur ett kvalitetsperspektiv.
Säkerställa att uppföljningen av privata utförare utförs enligt avtalsvillkoren för att att kvalitetssäkra de beslutade insatserna.
Ta initiativ till införande av ett nytt resursfördelningssystem för LSS-verksamhet.
Tillsätta en arbetsgrupp med samtliga berörda kompetenser för genomgång av samt årlig rutin för genomgång av underlaget för LSS-utjämningen.

Socialnämnden beslutade under senaste sammanträdet att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en årlig rutin för genomgång av det underlag som ligger till grund för LSS-utjämningen. Socialförvaltningen kommer att arbeta med kompetenshöjning och ökad medvetenhet hos gruppen.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *