Nyheter

M vände i skötselfrågan – följer (s)in nya kollega

Nyheter Socialdemokraterna lämnade in en motion om fastighetsskötsel i kommunal regi för ett år sedan. Sedan dess har den varit ute hos nämnderna och hos kommunstyrelsen har forna femklövern varit överens om ett avslag. Vid gårdagens kommunfullmäktige vände Moderaterna i frågan. – Du gör en kovändning, pekar den tidigare kompanjonen Thomas Axelsson (KD). – Det här var intressant. Det går att vända kappan efter vinden, Gert, flikar Jörgen Johansson (C) in

Moderater och Socialdemokrater sitter numera tillsammans på främsta raden i kommunfullmäktige

Motionens att-satser var: 

Att kommunen planerar för återtagandet av fastighetsskötsel, inre och yttre, samt lokalvård för förskolor och skolor i samband med att nuvarande avtal med entreprenörer löper ut. Om det anses lämpligt kan detta gälla även andra fastigheter. 

Att kommunen snarast ombudgeterar medel för verksamhet i egen regi omfattande fastighetsunderhåll, fastighetsskötsel och lokalvård. 

Remiss utlämnades till barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden där det i samtliga nämnder voterades och M, C, L, KD och SD yrkade avslag.  I kommunstyrelsens arbetsutskott sa M, C och KD nej till motionen och också senare i kommunstyrelsen. 

Kultur- och fritidsnämnden ansåg att det inte var inom deras område utan tekniska nämnden har det övergripande ansvaret. 

Eftersom kommunstyrelsen tyckte att det var en stor fråga skulle det nyvalda kommunfullmäktige besluta i frågan om att ha fastighetsskötsel i kommunal regi. Men ett förslag till kommunfullmäktige fanns och det var avslag med motiveringen att kommunfullmäktiges nuvarande grundprincip gäller att fastighetsskötsel och lokalvård utförs i extern regi. Vaggeryds kommuns organisationsstruktur behöver reformeras gällande underhåll och städ både i underlag för upphandling, ledning och styrning samt uppföljning och utvärdering av externa utförare. 

Men vad var det som hände under gårdagskvällen i Skillingehus. Nedan är politikerdebatten:

Gert Jonsson (M) gjorde "kovändning" enligt tidigare styrande kompanjon

Anna Karin Slunge (S); 
– Vi vill att börja planera för förändring. Jag hoppas på ett bifall och att det här är något vi verkligen behöver förändra så att våra elever och personal kan trivas och må gott, jag yrkar bifall till motionen. 

Gert Jonsson (M); 
– En av de frågorna vi diskuterat allra mest är hur mår våra fastigheter. Vi har haft väldigt mycket bekymmer med många. Vi har satt av för lite pengar till underhåll. Vi har successivt förstärkt men det tar tid att få upp det vi missat. Givetvis kan man bli bättre i allt det här. Det kanske är det dagliga som är akut att komma tillrätta med. Det finns bekymmer i gränsdragningar, svårt att veta vem som ansvaret, att påtalade brister inte avhjälpts så snabbt som önskat. Det är mycket administration och byråkrati. Jag ska göra en bekännelse att det här med upphandling, styrning skulle ta utvecklingssteg framåt. Det står kvar och stampar. Det var den största enskilda frågan vi hade i valfrågan. Nu vänder vi blad och gör något tydligt. Den överenskommelse var det den här frågan vi diskuterade mest över. Den här frågan är en framtidsfråga att komma tillrätta med. När vi resonerade detta mellan S och M så står det under ekonomi och förvaltningen; vi ska göra det i egen kommunal regi. Jag yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag och bifall till S-förslaget. 

Annelie Borgström (S); 
– Lokalvårdarna är ett exempel att möta stöket och därför tycker vi också att lokalvård är ett sätt att känna sig trygg i skolan. 

Thomas Axelsson (KD); 
– Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Det här har vi diskuterat länge. Det är ganska anmärkningsvärt att man gör en pudel och en kovändning. Vi pratar sakfrågan. Vi har faktiskt vaktmästare i skolan som sköter den här uppgiften. Jag står fast vid kommunstyrelsens förslag fortsatt. 

Kenth Williamsson (S); 
– Det är sakliga skäl att motionen bifalls. Vi knackade dörr och vi hade mycket kontakt över invånare. De var upprörda på hur det inte fungerar. Bristen i underhållet beror det på den organisationen vi har. Vi kan konstatera att det finns många som kan ha gjort fel. Har man ett avtal med privat företag att det här ska fungera. Företaget gör det organisationen beställt. Det är organisationen som är problemet. Det har varit otydlighet hur och vem som ska göra det. Det är en del som inte fungerar och det skapar en del irritation. Man får lägga tid på saker och ting som man inte ska behöva. Jag yrkar bifall till vår motion. 

Nadira Kilim (S); 
– Jag yrkar bifall till vår motion. Vi pratar trygghet. När man ska ringa, vem ska man ringa, det ingen som bryr sig. De som kommer till oss ska bry sig. Det vill jag också ha, trygghet och en känsla att vi är samma hus. 

Jörgen Johansson (C); 
– Det här var intressant. Det går att vända kappan efter vinden. Det gäller att prioritera som en moderat nämnde nyligen i media. Jag önskar nästan på att sossarna menar vad de skriver. Återtagande eller förändra? Sakliga skäl? Vi har erfarit att bristerna beror på externa aktörer. Det låter vetenskapligt. Att Socialdemokraterna vill ha det i kommunal drift, men att Moderaterna vill frånta privata tjänsteföretag förvånar mig. Helt klart är att det inte fungerat utan det måste förändras. Som kommunal beställare, har man varit urusel. Blir ledning och styrning bättre för att det är kommunal drift? Det handlar om ledning och styrning. Jag yrkar avslag på motionen. Det måste ske en förändring, men att göra det kommunalt och frånta privata aktörer är helt fel. 

"Det gäller att prioritera som en moderat nämnde nyligen". Jörgen Johansson (C) var vass i sina kommentarer där han nu för första gången stod på oppositionssidan

Gert Jonsson (M); 
– Just i att handla upp, leda och styra, kräver mycket tid. Att ha det i egen regi så måste vi göra ett nytt grepp.

Jörgen Johansson (C); 
– När det gäller att ta nytt tag så är det väl det som Gert har varit emot, då man varit nöjd med att ha det som man har det.

Katja Öz (S); 
– Jag yrkar bifall till vår motion.

Jenny Larsen (KD); 
– Nytt grepp? Det står återtagande. Det var bättre förr.

Elizabeth Orellana Bravo (V); 
– Jag har väntat i åtta år på att en kontakt ska lagas. Det var bättre förr, jag håller med dig Jenny.

Jörgen Johansson (C); 
– Privata näringslivet, vi har många stora koncerner. Inga egna hantverkare och det fungerar alldeles utmärkt. Det kanske är något annat problem istället?

Nexhat Shabani (S); 
– Jag yrkar bifall till motionen. Jag är bekymrad över dig Jörgen, du är lite negativ.

Gert Jonsson (M); 
– Jag har erfarenhet från privat verksamhet. Riktigt enkelt är det inte i kommunal regi. Att göra en upphandling som täcker in allt.

Jan-Olof Svedberg (SD); 
– Nu har jag lyssnat på det här bra tag. En del sa att det var bättre förr. Om vi tittar på hur många orosanmälningar vi har på Hjortsjöskolan så är det ständiga bråk på skolan och man skulle kunna sätta ihop så att det kan vara värt att testa i egen regi, om oron dämpar sig med hjälp av detta.

Thomas Axelsson (KD); 
– Tillbaka till motionen så står det att vi ska återtaga alla den här typen av uppgifter. För mig är det här en gåta hur man kan svänga i frågan. Kan vi inte ha någon privat upphandling eller ska vi förbjuda all privat verksamhet.

Anna Karin Slunge (S); 
– I samband med nuvarande avtal står det planerar, då gör man det vilket som är lämpligt. Vi har vaktmästare men det är för inre, inte trädgårdar, skolgårdar och där behöver vi göra det mer trivsamt.

Kenth Williamsson (S); 
– Det är så att det finns företag som bara har vaktmästare och så kanske man har fastighetsskötare. Det finns företag som har alla delar.

Voteringen begärdes, rösträkningen gjordes och motionen bifölls. KD reserverades sig mot kommunfullmäktiges beslut.

Det som beslutades var alltså:
Att kommunen planerar för återtagandet av fastighetsskötsel, inre och yttre, samt lokalvård för förskolor och skolor i samband med att nuvarande avtal med entreprenörer löper ut. Om det anses lämpligt kan detta gälla även andra fastigheter.

Att kommunen snarast ombudgeterar medel för verksamhet i egen regi omfattande fastighetsunderhåll, fastighetsskötsel och lokalvård.

____________________________________________________________________________

Om kommentarer

Du som kommenterar tänk på det här:

Inga påhopp tolereras på politiker, andra personer, föreningar, myndigheter eller andra. Inga svordomar eller antydningar till detta tillåts, då tas kommentaren bort med automatik. Rasism är självklart inte tillåtet.

Vi vill gärna att ni använder ert riktiga namn eller har ett återkommande alias. Ibland tvingas vi ta bort kommentarsmöjligheten på grund av att våra regler inte följs.

Blir det ingen bättring så kommer vi att förändra möjligheten att kommentera.

Taggar

Dela


8 reaktioner på M vände i skötselfrågan – följer (s)in nya kollega

Är nog helt rätt att flytta styrningen närmare fastigheterna att köpa tjänster ifrån företag utanför länsgränsen blir alltid svårt, samarbetet mellan dem som sköter om och använder fastigheterna är inte sammankopplad. Fd fastighetsskötare.

Jag är av den uppfattningen att det är styrningen av verksamheten som har den största betydelsen hur ett uppdrag fungerar. Om man inte kan leda en verksamhet under en kommunal förvaltning så blir det inte bra det heller.
Likaväl blir det dåligt om man inte upphandlar rätt och ställer krav på en privat utförare.
Det handlar om kompetens i båda fallen i alla led.
Kan man rekrytera bra folk på alla plan så skulle det kunna fungera i kommunal regi.
Min förhoppning är inte stor utifrån vad vi sett tidigare, tillåt mig tvivla men jag hoppas att jag har fel.

Mycket bra beslut. Privatiseringen av fastighetsskötseln har krånglat sedan den infördes och har medfört stora kostnader och värdeförluster för kommunen.
Synd i debatten är att inte alla politiker vet om skillnaden mellan kommunens verksamhetsvaktmästare och de privata som har hand om inre och yttre skötsel av fastigheterna som sådana. Ett extra plus i förändringen är att dessa olika vaktmästaruppgifter nu kan sammanföras till en person/grupp.

Bra där våra ungdomar behöver mer vuxna i skolan och helst lite tjuriga vaktmästare och städare 😉

Fantastiskt bra beslut utav nya kommunfullmäktige och nu tror jag framtidshoppet ökar ibland många kommunanställda och kommunmedborgare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *