Nyheter

Magnusson (L): För mig är politik att vilja något

Nyheter I en artikelserie lär vi känna våra ledamöter och ersättare som är invalda i kommunfullmäktige under mandatperioden. I dag träffar vi Ewa Magnusson (L)

Kan du beskriva dig själv?
Jag heter Ewa Magnusson och jobbar som speciallärare i språk,- skriv- och läsutveckling och specialpedagog. Jag engagerar mig i politiken för att vår kommun ska vara så bra som möjligt för barn- och unga att växa upp i och för vuxna och äldre att leva, bo och verka i. För mig är politik att vilja något och att lyssna till dem som bor i vår kommun.

Har du önskat, eller tilldelats, platsen i kommunfullmäktige?
Tilldelats då jag sitter i fullmäktige. Det är våra invånare som givit mig ett förtroende som jag ska förvalta på bästa sätt.

Vad är det för frågor som engagerar dig mest?
Frågor som får människor att må bra och växa. Utbildning där varje individ avslutar sin skolgång rak i ryggen och en känsla av att duga som man är, kultur- och fritidsfrågor, vikten av simkunnighet bland våra barn, tillgänglighet på alla plan, trygghet- att känna sig trygg med att vara den man är, boende- att få möjlighet till det boende man önskar och möjlighet att bo kvar där, kollektivtrafik i hela kommunen. Det goda livet – i alla bemärkelser.

Vad ser du fram emot under mandatperioden?
Att få påverka så att våra invånare får det så bra som möjligt och att se en nyrenoverad simhall (om det blir som jag önskar en ny i anslutning till den gamla) i Vaggeryd. En reviderad vindbruksplan för att säkerställa möjligheten att bo och verka i hela vår kommun med tillräckliga säkerhetsavstånd till ev vindkraftverk och uppdaterad med ny kunskap vi inte hade när planen gjordes.

Ewa Magnusson (L)

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid riksdag. Ledamöterna utses vid val vart fjärde år. I kommunens fullmäktige finns 41 ledamöter och 27 ersättare. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om budget och ekonomiska långtidsplaner, skatter, avgifter, årsredovisningar, köp och försäljning av fast egendom. 

Kommunfullmäktige utser även ledamöter i styrelser och nämnder samt beslutar om inriktningsmål för nämndernas verksamhet.  

Mandatfördelningen 2022-2026: S 13, M 8, SD 7, C 4, KD 4, L 2, EMP 2 och V har 1 mandat.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *