Nyheter

Malin blir ny smittskyddsläkare

Nyheter 1 mars 2017 tillträder Malin Bengnér som ny smittskyddsläkare för Jönköpings län efter Peter Iveroth, som då går i pension.

Infektionsläkaren Malin Bengnér blir 1 mars 2017 ny smittskyddsläkare i Jönköpings län, med uppgift att driva arbetet kring smittskyddsfrågor och vårdhygien, och bevaka utvecklingen i omvärlden. Arkivbild. Foto: Johan W Avby

– Antibiotikaresistenten är ett av våra största hälsohot i framtiden, så det är viktigt att fortsätta arbetet för en klok antibiotikaanvändning, men också god hygien och vaccination för att minska behovet av antibiotika, säger Malin Bengnér.

Hon kom till dåvarande Landstinget som AT-läkare år 2000. Sedan 2002 har hon arbetat på infektionskliniken i Jönköping med undantag för ett år i Lund, och de senaste fyra åren har hon varit biträdande smittskyddsläkare och ersatt Peter Iveroth när han varit ledig.

– Det har verkligen varit en förmån att få komma in i den här rollen stegvis, parallellt med Peter, säger hon.

Är en myndighet

Efter många år som infektionsläkare blir hon nu ordinarie smittskyddsläkare i Jönköpings län, en tjänst som också är en myndighetsperson.

– Det innebär vissa befogenheter, till exempel möjlighet till tvångsåtgärder vid smittspårning av allmänfarliga sjukdomar som blodsmittor, sexuellt överförbara infektioner eller tuberkulos, där personer behöver lämna prover. Något som dock sällan behöver användas.

I arbetet ingår även att följa utvecklingen i omvärlden när det gäller smittskyddsfrågor.

– Den viktigaste rollen är kanske att ha en blick ut mot omvärlden och omvandla det som händer till hur det påverkar oss och sprida ut information till sjukvården och allmänheten för att skapa trygghet. Vi måste till exempel ha beredskap för att det kan komma en ny influensapandemi likt svininfluensan, säger Malin Bengnér.

Medier viktig kanal för information

Rollen som smittskyddsläkare innebär mycket kontakt med medier.
– Det har jag provat på en del nu, så det känns tryggt. Kontakten med medierna är en viktig kanal för att nå ut med information till allmänheten.

Efter många år som infektionsläkare ser hon nu fram emot att fortsätta med ungefär samma frågor, men från ett annat perspektiv, där det handlar om att arbeta förebyggande och med mer information.

– Det som gör arbetet roligt är att det är väldigt varierat. Jag ska utveckla regionens arbete inom smittskydd och vårdhygien, vilket innebär mycket kontakter med sjukvården och andra myndigheter. Det ger stora kontaktytor där jag får lära mig hur andra delar av samhället fungerar.

Leder smittskydd och vårdhygien

Som smittskyddsläkare är hon också chef för enheten för smittskydd och vårdhygien som har uppdraget att minimera smittsamma sjukdomar, att ge råd i vårdhygienfrågor inom slutenvård, öppenvård och tandvård samt kommunal omsorg i Jönköpings län och i nära samarbete med vården och mikrobiologiska laboratoriet förebygga att smitta sprids inom hälso- och sjukvården.

Ett uppdrag som hon vill fortsätta med på den inslagna vägen.

– Vi har en fantastisk grupp medarbetare som jag vill stötta i det bra arbete de gör.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *