Nyheter

Malmborg (C): Engagemang skapar dubbel glädje

Nyheter I en artikelserie lär vi känna våra ledamöter och ersättare som är invalda i kommunfullmäktige under mandatperioden. I dag träffar vi Johanna Malmborg (C).

Kan du beskriva dig själv?

– Gift tvåbarnsmor med intresse för trädgård och äldre byggnader. Föreningslivet upptar en stor del av min fritid och jag tror att engagemang skapar dubbel glädje. 

Har du önskat eller tilldelats platsen i kommunfullmäktige?

– Partiet röstade gemensamt fram centerpartiets lista som efter valdagen gav mig denna ersättarplats.

Vad är det för frågor som engagerar dig mest?

– Samhällsutveckling och barnens framtid.

Vad ser du fram emot under mandatperioden?

– Att få lära mig mer om vår kommun. Att få vara med och ta beslut som skapar positiv utveckling för kommunen och oss invånare, avrundar Johanna Malmborg (C). 

Johanna Malmborg (C)

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid riksdag. Ledamöterna utses vid val vart fjärde år. I kommunens fullmäktige finns 41 ledamöter och 27 ersättare. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om budget och ekonomiska långtidsplaner, skatter, avgifter, årsredovisningar, köp och försäljning av fast egendom. 

Kommunfullmäktige utser även ledamöter i styrelser och nämnder samt beslutar om inriktningsmål för nämndernas verksamhet.  

Mandatfördelningen 2022-2026: S 13, M 8, SD 7, C 4, KD 4, L 2, EMP 2 och V har 1 mandat.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *