Nyheter

Många brister i Hoks skolkök

Nyheter Centralkök, Fenix 1 och skolköket i Hok har arbetsmiljöproblem…

Arkivfoto: Det regnar in i korridoren på Fenix 1

Ett flertal ärende hamnar i dag hos ledande kommunpolitiker, kommunstyrelsens arbetsutskott. En skrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, som nämnden ställer sig bakom, avser akuta bekymmer i skolan.

Centralköket i Skillingaryd har arbetsmiljöbrister gällande golv och lister och miljö- och byggnämnden bedömer att rengöringen inte kan göras tillfredställande. Den 5 oktober beslutade miljö- och byggnämnden ett föreläggande genom barn- och utbildningsnämnden att senast den 31 januari åtgärda dessa brister. Förvaltningen avser att åtgärderna ska göras under jullovet för att minska störningar.

Fenix 1 har under många år haft problem med att det regnar in. Olika försök har gjorts för tätning av tak och förbättrade underhållsrutiner. Läckagen har fortsatt och både personal och elever har lyft problem som är relaterade till mögel- och fuktproblem. En byggnadsteknisk utredning av byggnaden genomfördes för tre veckor sedan.

– Vi har arbetsmiljöproblem på Fenix. Själva konstruktionen svämmar över och rinner rakt in i byggnaden. Det här är inte nyupptäckt och det har regnat in i flera år. I Fenix 2 satt man ner i klassrummen som var drabbade av att det regnade in, i Fenix 1 är det i korridoren, och då kan det varit möjligt att man inte sett det akuta problemet i det här. Men det är ett akut bekymmer, menar Jenny Larsen (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Köket i Hoks skola och förskola är slitet, har för liten yta och undermåliga personalutrymmen. Enheten är också för liten för antalet barn. Personalen har enbart ett gemensamt utrymme för disk och matlagning. Köket är trångt och saknar avställningsytor. Frost bildas snabbt i kylarna eftersom kylarna är placerade för nära ugnen. Ventilationskåpan till ugnarna är för liten, vilket medför att värme och ånga stannar i köket med hög temperatur som följd. Det är svårt för personalen att hålla golvet rent då det är ojämnt, det bildas vattensamlingar samt att brunnar är svårtillgängliga. Det är inte möjligt att städa bakom ugnarna. Bristen på utrymmen medför också att kylar och frysar har placerats i entrén och korridoren måste användas till förvaring där även personalens klädskåp är placerade, vilket i sin tur gör att personaltoaletten enbart kan öppnas 45 centimeter. Dubblerade leveranser av frysvaror har gjorts då skolan har för få frysmöjligheter. Matsalen är begränsad så förskolan äter sin mat på respektive enheter och det är en svårhanterlig mattransport ute med handdragen kärra till förskoleavdelningen som ligger cirka 100 meter från köket.

Fotnot: Vad kommunstyrelsens arbetsutskott kommer fram till återkommer vi till.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Många brister i Hoks skolkök

Götafors skola är verkligen inte bortglömd men där har vi redan beslut om att den ska byggas, frågan som kvarstår är hur och när

Per-Erik Lorentzon
Skolchef

Dags för ny förskola i Hok nu och ett tillagningskök vid ny förskola. Då kan skolan och fritids ta över gamla förskolans lokaler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *