Nyheter

Mångårigt engagemang i IOGT/NTO

Nyheter En gång i tiden tillhörde Lars Erik Joakimson den skara boende i Tabergsådalen som försäkrade att Vaggeryd var den sista ort han skulle flytta till. För 52 år sedan tänkte han om - i 50 år av alla dessa år har han varit medlem i IOGT/NTO-föreningen i Vaggeryd.

Roland Emanuelsson och Kerstin Svensson hyllar Lars Erik Joakimson för dennes 50 år som medlem. Även Inga-Lill Rosqvist har varit medlem i 50 år men deltog inte vid årsmötet.  [1/3]

Conny Oscarsson, till höger är ny i styrelsen medan Seth Krantz till vänster utsågs till föreningens blott tredje hedersmedlem. I mitten ordförande Roland Emanuelsson med 23 år på den posten.  [2/3]

Roland Emanuelsson och Kerstin Svensson hyllar Lars Erik Joakimson för dennes 50 år som medlem. Även Inga-Lill Rosqvist har varit medlem i 50 år men deltog inte vid årsmötet.  [3/3]

– Det var när dofterna från sulfatfabriken i Götafors var som starkast som sa vi så. Och så blev det ju, Vaggeryd blev den sista ort vi flyttade till, skojade Lars Erik i sitt lilla tacktal.

Även om just IOGT/NTO i Vaggeryd långt i från har varit topprioriterad i den Joakimsonska agendan har just Bäckalyckan ändå haft en särskild plats i hans hjärta. Sedan många år tillhör Lars Erik Joakimson den skara vaggerydsbor som troget, vecka efter vecka, varje fredagseftermiddag träffas på Bäckalyckan för att, i bastun och vid efterföljande kaffestund, lösa världsproblemen. Han har dessutom starkt bidragit till att utveckla samarbetet mellan IOGT/NTO och museiföreningen, ett samarbete som resulterat i många gemensamma föreläsningsaftnar och flera bokprojekt.

En annan uppmärksammad händelse vid årsmötet var att Seth Krantz utsågs till hedersmedlem, den blott tredje i föreningens 128-åriga historia efter de legendariska ledarna Uno Wallenberg, som var hedersordförande, och Göran Krantz. När Seth vid förra årsmötet lämnade kassörsysslan hade han skött det uppdraget i osannolika 50 år. Dessutom hade Seth under årtionden ansvaret för uthyrningen av Bäckalyckan.

Det händer alltid mycket på mönsteranläggningen Bäckalyckan. Verksamhetsåret 2019 firade anläggningen sina 90 år i föreningens ägo    i år är det dags för den 50:e midsommarfesten på Bäckalyckan som förhoppningsvis blir lika lyckosam som den närmast föregående med över 2 000 gäster och närmare 500 parkerade bilar.

Under 2019 var Bäckalyckan för övrigt uthyrd inte mindre än 49 gånger.

Årsmötet inleddes med att Gunilla Wallenberg höll parentation över de båda under fjolåret bortgångna medlemmarna Evy Bergh och Sture Axelsson.

Senare i programmet visade Christer Emilsson en vacker svit naturfoton från Vaggerydsbygden.

Förhandlingarna som leddes av Thore Ohlsson resulterade i att Roland Emanuelsson omvaldes som ordförande. Roland har därmed skött det uppdraget i sammanlagt 23 år.

Ny i styrelsen är Conny Oscarsson, bosatt i Ekeryd i norra delen av kommunen. Övriga i styrelsen är Thore Ohlsson, kassör, Kåre Boberg, sekreterare, Birgitta Ohlsson, Britt Claesson, Kerstin Svensson, Seth Krantz och Gunnar Ohlsson.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *