Nyheter

Markägarmötet lockade många

Nyheter Kommunen letar tomter att bygga på och ikväll har mark- och skogsägare fått tillfälle att träffa tjänstemän och politiker för att diskutera markförsäljning. Intresset var stort och sessionssalen i Skillingehus blev fullsatt.

Politiker och tjänstemän hälsade alla välkomna  [1/12]

Fullsatt  [2/12]

Många kom och ville höra vad kommunen hade att säga  [3/12]

Claes Lindell, längst till höger, äger Grytås söder om Skillingaryd och var nyfiken på vad mötet skulle handla om  [4/12]

Närmast sitter Per Pettersson och Ingvar Larsson (ledamot i miljö- och byggnadsnämnden)  [5/12]

Till vänster sitter Martin Gustavsson från Gräshult. Han undrar hur kommunen tänker med den öppna åkermarken  [6/12]

Alla fick skriva på närvarolista  [7/12]

Kent Johansson var glad. Om det berodde på mötet eller kameran är svårt att säga  [8/12]

Markägare från hela kommunen kom  [9/12]

Närmast är Starkerydsbor som kommit för att lyssna  [10/12]

Information om markupplåtelse  [11/12]

Fullsatt. Efter mötet hade börjat trillade ett tiotal in ytterligare. PO Toftgård var snabb att öppna skjutdörren till rum bredvid så alla kunde lyssna och se  [12/12]

Tina Blomster, samhällsutvecklare, Johan Karlsson byggnadsinspektör, Matilda Mikaelsson Nilsson miljöinspektör, samt politikerna Johnny Wackt och PO Toftgård höll i trådarna och informerade kort om bygglov, avlopp, fastighetsbildning, strandskydd, ritningar, generationsboende, marknadsföring samt en mängd vad och hur.

– Barnfamiljer från Jönköping vill flytta hit. Vi ska kunna erbjuda mycket, säger PO Toftgård, ordförande i tekniska nämnden.

Anmälda till mötet var 25 men det kom närmare ett 60-tal.

– Jag är nyfiken på att undersöka läget, säger Claes Lindell som har mark ute i Grytås söder om Skillingaryd.

– Jag vill lyssna på vad de har att säga, berättar Kenneth Karlsson i Sjöbo.

– Allmän information vill vi ha och vad som gäller. Vi äger en bit mark mellan Fåglabäck och Sturegatan, säger familjen Brånn som tagit plats i sessionssalen.

Göran Lemke, ledamot i miljö-och byggnadsnämnden, kom på besök och anledningen  var enbart nyfikenhet och ville höra vad markägarna hade att säga.

– Bra och lyssna lite, menar Kent Johansson i Mörkebo.

– Jag är förveten såklart. Vill veta vad kommunen säger om att bygga på våra öppna åkermarker. Ett hus mitt ute på ”järet” då styckas marken isär och det har en miljöpåverkan det också, säger Martin Gustavsson markägare i Gräshult.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *