Nyheter

Marklovet återremitteras

Nyheter Handlingarna för marklovet var inte komplett. Nu återremitteras ärendet.

Mejeritomten från ovan. Foto; Peter Magnusson

Spadtaget för nya trygghetsboendet på Mejeritomten togs av kommunalrådet Gert Jonsson (M) tisdagen den 4 september. Igår hade miljö- och byggnämnden sammanträde och det blev ingen handläggning av ärendet den här gången heller.

– Vi återremitterar. Vi tycker inte att vi har fullgoda handlingar för att ta ett beslut. Möjligen tar vi ett marklov på delegation när alla handlingar inkommit komplett. I nuläget finns det ingen situationsplan, säger Johnny Wackt (KD) ordförande i miljö- och byggnämnden.

Fotnot; En situationsplan är en handling som upprättas i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader. Den är en del av underlaget vid ansökan om bygglov och visar vad byggherren planerar att göra. På situationsplanen anges tomtens begränsning och mått samt markens nivå. Källa; Wikipedia

Taggar

Dela


6 reaktioner på Marklovet återremitteras

För att uppdatera kompetensen finns en enkel men mycket effektiv lösning, man anställer en specialist som löser problemen åt den som har hand om ärenden. och kommunen får en högre status utåt sett.

Oavsett vem som är ansvarig för byggnationen så visar det enorma kompetensbrister i kommunledningen. Skrävlig pompa och ståt med första spadtaget fast det år inte ens dags att börja schaktarbetet.

Byggde stuga för några år sedan. Det var “en hel vetenskap” med alla dokument som skulle in. Fick god hjälp av en hemsida via Halmstads kommun.😜👍

Hej Erik!
Som information
Det är varken VSBo eller tekniska som ansvarar för byggnationen. Istället är det fastighetsenheten inom kommunledningskontoret

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *