Nyheter

Mats debatterar miljöpolitik

Nyheter Mats Oskarsson (M) debatterar inför kommunfullmäktiges behandling av Vindkraftspark Boarp.

Inlägg inför beslut om Vindkraftspark Boarp

Mats Oskarsson

Vad är miljöpolitik?
Är det minskade utsläpp av koldioxid? Minskat användande av fossila bränslen? Eller är det användande av förnybara bränslen?
Läser man ovanstående så ser man många ord som blivit så vanliga att de vi använder dem utan att tänka på vad de betyder.
– Bränner vi björkved i kakelugnen eller öppna spisen, så använder vi förnybara bränslen. Bra! Fast det ökar ju koldioxidutsläppen…
– Använder vi den ström som kommer från ett kärnkraftverk, så är det helt koldioxidfritt, men vi använder ett fossilt bränsle, det vill säga uran. Bra?
– Vindkraft är ju fritt från båda, eller hur? Men hur tillverkas ett vindkraftverk egentligen?
Utan att gå in i detaljer, så kräver byggandet av ett vindkraftverk lika mycket energi, som verket kommer att producera på 6 år… om det står i havet. I Småländska skogars vindförhållanden så tar det nog snarare 8 års produktion.

– Vatten finns också naturligt, det kondenseras av solens strålning och lyfts upp i luften, bildar moln, som i sin tur regnar på en högre yta. Vi har lärt oss att använda lägesenergin till att göra el i vattenkraftverk.
– Där har ni en verkligt bra och ren energikälla, eller?
Fast det förstör ju miljön för dem som levt och haft användning av den mark som lagts under vatten när dammarna till vattenkraftverken byggts. Senast hände detta i Burma för något år sedan, långt borta, men väldigt reellt för de människor och djur som fördrivits från sina hem av den politiska makten där.

Men, miljö är ju faktiskt så mycket mer än koldioxidutsläpp!

– Miljö är den omgivning vi har. Det är vindar, vatten, ljus, ljud, lukt, människor och djur, din bostad och din utsikt ect.
Miljön är det som mest av allt påverkar dig och de som finns omkring dig.

– Ett blinkande blixtljus på natten, ett svischande ljud när det blåser, en solstråle som avbryts var 10:e sekund av skugga från en roterande vinge… 24/7/365…
Adderar man de negativa skeenden som kommer från ett vindkraftverk, tillsammans med dess 8 år av ”tillverkningskostnader” är detta ett riktigt dåligt miljöalternativ. Särskilt i ett Småland där hemmen ligger med några hundra meters avstånd.

– Vindkraftverk ska finnas där de kan ge lite vinst, det vill säga i miljö där de inte påverkar människa eller djur, och framför allt där det finns mycket vind!

Vi ska ha klart för oss att ingen hade satsat på vindkraft om de inte fått subventioner via skattemedel. Så dåligt är det.

Ser vi på hur det ser ut i vår kommun, är den inte lämpad för vindkraft.
Ser vi på Boarps vindkraftspark är den direkt olämplig.

Alla människor och djur som byggt sitt leverne där, kommer att påverkas negativt. De enda i området som får något ut av det är de som arrenderar ut mark till kraftverken. Det är dock inte bättre miljö de får, det är bättre ekonomi, vilket inte ska underskattas.
– Det är dock inte ok, när det sker på bekostnad av sina grannar.

Min enkla slutsats är att rösta NEJ till vindkraftsparken, för miljön, människornas och de vilda djurens skull.

Detta går på tvärs med M:s officiella hållning. Jag vet att det finns splittring i flera partier, därför skriver jag artikeln. Jag hoppas att flera röstar på ett sätt att de kan se sig själva i spegeln på tisdag morgon.

Mats Oskarsson

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *