Nyheter

Medborgarförslag under luppen

Nyheter Vid kommunstyrelsens möte idag kommer ett antal medborgarförslag att behandlas

Det första medborgarförslaget som diskuteras är förslaget att göra torget i Skillingaryd roligare. I medborgarförslaget finns ett förslag om att kommunen bör bygga en scen på torget för att användas vid olika evenemang. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att förslaget ska avslås. De delar i och för sig uppfattningen om att göra torget till en roligare plats men de vill inte att kommunen ska bygga någon permanent scen utan skriver att det finns mobila lösningar vid de tillfällen där det finns behov. Man ger kommunledningskontoret att arbeta vidare med frågan om att gör Skillingaryds centrum roligare och mera attraktivt. Arbetet ska göras  när man ska revidera idékatalogen för centrumutveckling i Skillingaryd och Vaggeryd.

I ett annat förslag vill man utveckla Café Fenix till att erbjuda fikamöjligheter även för externa gäster utöver elever och personal.

Tekniska nämnden har inga synpunkter förutsatt att de inte kräver några investeringar medan barn- och utbildningsnämnden vill avslå medborgarförslaget med motivering att det inte ingår i kostverksamhetens uppdrag att bedriva kaféverksamhet för externa gäster.Kommunledningskontoret ser att ett fortsatt arbete med att utveckla Café Fenix sker inom givna ekonomiska ramar för verksamheten, med fördel i samråd med elever eller arbetsmarknadsenheten samt under förutsättning att säkerhetsaspekter beaktas, vilket är förslaget till beslut.

Ett tredje medborgarförslag önskar att det installeras porrfilter i kommunens nätverk samt att det utarbetas porrfri policy för att skapa porrfria zoner för barn. Såväl barn- och utbildningsnämnden som kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig och lägga föreslår att förslaget ska avslås. Man motiverar det redan finns webbfilmer i skolan gällande porr, våld och droger. De menar också att det ständigt pågår ett arbete med förebyggande arbete kring dessa frågor.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *