Nyheter

Mejeriet ekonomiskt slutredovisat ”Ännu finns saker kvar att göra…”

Nyheter Tekniska förvaltningschefen Magnus Ljunggren drar slutredovisningen gällande Mejeriet för kommunfullmäktiges ledamöter under måndagskvällen. Första spadtaget gjordes hösten 2018 och inflyttning två år senare. 

– Trygghetsboende med 16 lägenheter, två enheter vård- och omsorgsboende för äldre med 20 lägenheter. En enhet för äldre personer med funktionsvariation. Övernattningslägenhet, gym, spa, restaurang. Spa:et är inte i drift just nu. Aktivitetslokaler med aktiviteter dagtid. Det började juni 2016 med att kommunfullmäktige beslutade att socialnämnden skulle beskriva det bedömda framtida vårdbehovet inom kommunens södra kommundelar. 2017 tilldelades arkitektsuppdraget. Det har också funnits en politisk styrgrupp. En utemiljö som ingår i centrummiljön. April 2018 tilldelades totalentreprenören Gärahovs Bygg. En politisk styrgrupp har följt processen. Byggnation med hög grad av teknik och välfärdsteknik. Första spadtag september 2018. Två år senare är Mejeriet inflyttningsklart. 235 paneler med solceller, största anläggningen vi har i kommunen. 

– 2017 avsattes 1 miljon till projektering. 2018 163 miljoner kronor till byggnationen. Ursprungskalkyl fanns och då var byggnaden något mindre (5 300 och det blev 7 200 kvadratmeter. Den ekonomiska uppställningen ser vi 181 miljoner på sista raden. På totalen är det 168 000 kronor plus. Det kvarstod en del anmärkningar från slutredovisningen minus 90 000 blev det. Moms ska särredovisas i trygghetsboende för att kunna redovisa detta separat. 

– Vi har några grejer kvar som inte är redovisade här. Cykelförråd, prioriterad hiss, extra kortläsare, solskydd har tillkommit efter denna redovisning och vi har en sophantering som inte fungerar, blev Magnus Ljunggrens ord i talarstolen under gårdagskvällen.

Gert Jonsson (M); 
– Största enskilda projekt. Det var en resa som började 2016. Nu är vi här och det ska slutredovisa. Spännande och lärorik resa. Även om allt inte är uppstartat ännu. När vi fick chansen att bygga äldrecentrum skulle vi ta i lite grand. Vi hade en vision om hur det skulle se ut. Vi ska inte bara ha ett bra äldrecentrum utan även ett fint yttre. Detaljplanen var bra, men när vi började med projektet så handlade det om att få plats. Vi bildade tidigt en styrgrupp, 24 möten har vi haft i denna grupp. Socialnämnden hade den stora beställningen, hög framtida teknik. Restaurang, aktivitetslokaler, spa, nya lokaler för hemtjänst. Trygghetsboende. Det har varit spännande att följa det här komplexa. Vi har lagt ned mycket tid i projekthanteringen. Inledningsvis låg bygget under kommunstyrelsen och sedan under tekniska nämnden när den blev till. Vi har ändå försökt att hantera det här på bästa sätt. Som enskild fullmäktigeledamot känner jag stolthet. Vi skulle göra något bra för äldrevården och det tycker jag vi har gjort. En framtida utmaning är att kompetensförsörja vår verksamheter. Heltidslösning och tekniska möjligheter inom väggarna. Vi yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kenth Williamsson (S);
– Mejeriet tror jag kommer bli en byggnad som blir ett landmärke i Skillingaryd. På sikt kommer det att vara så. Det är en vacker och stilig fastighet för våra äldre och personal. Läser man slutredovisningen ser vi att vi har fått mera statligt stöd. Dessutom har vi fått köpa in fastighet i närheten. Resultatet i sammanhanget är positivt och även om det inte blev som ekonomiskt som tänkt så tror jag att allt uppfattas positivt. Dock har man inte fått till de här aktivitetslokalerna som var tänkt. Till den ekonomiska redovisningen yrkar vi bifall. 

Slutredovisningen godkändes av kommunfullmäktiges ledamöter. 

Taggar

Dela


1 reaktion på Mejeriet ekonomiskt slutredovisat ”Ännu finns saker kvar att göra…”

Men tillagningsköket och bassängen blev väl lyckade? Inköpet av gamla Swedbanks byggnad var väl en byggnad som kommunen verkligen behövde eller var det felprojektering av Mejeriet?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *