Nyheter

Mejeriet ska heta – Mejeriet

Nyheter Så blir det om socialnämndens förslag vinner kommunstyrelsens gehör

Bild: Vaggeryds kommun

Socialnämnden diskuterade och fastställde namnet på den nya byggnaden i centrala Skillingaryd som kommer att innehålla vård-och omsorgsboende, trygghetsboende, personallokaler, aktiviteter och restaurang. Beslutet togs redan nu eftersom det är av vikt att byggnadens namn kan få en väl genomtänkt placering på fasaden. Namnet har i folkmun varit Mejeriet hela tiden och nu blir det också det officiella namnet på byggnaden.

Även om det kan tyckas vara ett enkelt beslut så är namngivning av byggnader, kvarter och vägar med mera viktiga beslut. Det ska passa in och ha någon form av förankring så det är viktigt att tänka sig för. Socialnämnden vände sig till kultur- och fritidsförvaltningen som har ansvar för dessa frågor. Kultur- och fritidsförvaltningen vände sig till Östbo historiska sällskap för att få ett underlag.

Östbo historiska sällskap förordar namnet Mejeriet eftersom det varit just merjeriverksamhet på platsen. Mejeriföreningen bildades 1936 och mejeribyggnaden var klar 1938 och då inleddes verksamheten med att producera mjölk, grädde, ost och smör. Mejeriet var drift till 1969 vilket är 50 år sedan men namnet mejeriet lever fortfarande i folkmun.

Förutom att tillstyrka namnförslaget Mejeriet har de också lämnat tips på namnförslag på lokaler i byggnaden och föreslår namn som Mjölkkannan, Smörkärnan, Gräddmåttet, Ostkaret, Mjölkbilen och Charkuteristen.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *