Nyheter

Mejeriet slutredovisas: Med extra pengar blev det ett plus

Nyheter Nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd, Mejeriet, som invigdes för två år sedan är nu på väg att slutredovisas

Mejeriet i Skillingaryd. Arkivbild från en dag i juni

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 att socialnämnden skulle möta efterfrågan av ett tillgänglighetsanpassat boende i centrala delar av södra kommundelen. En politisk styrgrupp tillsattes från kommunstyrelsens arbetsutskott, där man också fungerat som en samordningsfunktion. Detaljplanen gjordes om 2017 och totalentreprenör utsågs. Den gamla mejerilokalen på Storgatan revs och den 4 september 2018 togs första spadtaget för det nya Mejeriet och invigningen gjordes i augusti 2020. 

Trygghetsboendet har 16 lägenheter och i vårdboendet finns 25 lägenhet. I Mejeriet har det också byggts aktivitetslokal, lokaler för hemsjukvård och hemtjänst, vinterträdgård, gym, spa, kök och restaurang. 

I slutredovisningen anges att Mejeriet ska vara en mötesplats för äldre och satsningar har gjorts på teknik för att öka säkerheten för de boende. Välfärdsteknik har använts i form av hotellåssystem, vilket innebär att lägenheten alltid är låst men när hyresgästen kommer fram till sin dörr låses den upp automatiskt. Sensorgolv gör att det ger en direkt signal till personalen om olyckan är framme och varje lägenhet har taklyft, egen kombinerad tvätt- och torkmaskin samt höj- och sänkbar toalett med handfat. 

En miljon avsattes initialt till projektering, 2017, och Mejeriet fick 163 miljoner kronor att disponera. I juni 2018 lades fyra miljoner till, i juni 2020 beviljades ytterligare tre miljoner av fullmäktige samt i juni 2021 11 miljoner kronor. Totalt ses en utdebitering på 181 miljoner kronor. Pengarna fördelades om då kommunen inte får lyfta momsen på fakturor vid trygghetsboendedelen vilket föranledde en uppdelning av budget och ekonomistyrning. 

I strategisk plan- och budget 2019 budgeteras en lösning för parkeringshus om 8 miljoner kronor, lösningen upphör senare under hösten samma år och budgeten fördelas om i programbudgeten året därefter. Tilläggsbudget i avdelningen ”allmän platsmark” gick från 3 till 7 miljoner kronor och 2018 avsattes det 4 miljoner kronor för att anpassa yttre funktionskrav till Mejeriet i form av gångar, stödmurar med räcken, bro, brygga och mer parkeringsytor bland annat. I strategisk plan- och budget 2022 korrigeras budgeten för högre utgifter inom vårdboendet med 12 miljoner kronor och det beror på bland annat momsen som inte ingick i tidigare kalkyl och att byggnadsytan har ökat med 20 procent efter avsatt ursprunglig plan. Laddstolpar tillkom med en kostnad av 325 000 kronor eftersom socialnämnden införskaffade elbilar under projektets gång. Solcellsanläggning tillkom och utöver ovan redovisning tillkommer 1 miljon i år för att bygga cykelförråd, få till extra kortläsare, prioriterad hiss och sophantering samt 800 000 för solskydd vid trygghetsboendedelen. Stadsbidrag har inkommit från Boverket med 9,8 miljoner kronor. Övrigt stadsbidrag har utbetalats med 9,3 miljoner kronor och 76 000 kronor i bidrag, enligt Naturvårdsverkets beslut, för installation av laddstolpar samt 352 000 kronor för solcellsanläggningen inkommit. 

När kostnader och bidrag summeras blir det en avvikelse på plus 168 000 kronor på nedersta raden, där projektering och vårdboendet står för det mest negativa resultatet och övriga lokaler i Mejeriet samt trygghetsboendedelen gick plus. 

– Det har varit en del om- och tilläggsbudgetar men visar på sista raden ett litet överskott. Det finns några punkter kvar att göra och det står i handlingarna att vi håller inne 10 procent av slutfaktureringen av entreprenaden och det blir 269 750 kronor. Det gäller bland annat cykelgarage och en förstärkning gällande sophantering. Vi kommer att redovisa det separat. Men vi godkände slutredovisningen så den kan nu gå till kommunfullmäktige, säger Jerry Karlsson (L) ordförande i tekniska nämnden. 

Slutbesiktningen gjordes i maj 2020 och därefter har även efterbesiktningar genomförts av åtgärder på anmärkningar som uppkom under slutbesiktningen.

Taggar

Dela


1 reaktion på Mejeriet slutredovisas: Med extra pengar blev det ett plus

Det finns aktivitetslokaler i huset. Vilka föreningar kan använda dem på kvällar och helger? Det vill säga på tider när seniorpersonalen gått hem?
Restaurangen borde benämnas som lunchmatsal. För där får ingen befinna sig efter klockan 13.30. Slöseri med pengar att låta lokaler stå öde samtidigt som pigga alerta pensionärer önska göra annat än gå hem till stängs klockan 13 varje dag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *