Nyheter

Mer resurser till ambulansvården

Nyheter Totalt 17 nya medarbetare till ambulanssjukvården i länet, två nya dagambulanser och förändrad schemaläggning som innebär delade dygn för medarbetare inom ambulanssjukvården. Läs hela pressmeddelandet från regionen här.

Arkivfoto

Detta är några av de förändringar som, för ett budgettillskott på 34,1 miljoner kronor, nu föreslås i ett tjänstemannaförslag för att utveckla ambulanssjukvården i länet.Hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig och sjukvårdsdirektör för Medicinsk vård, Agneta Ståhl, gav i januari i år ambulanssjukvårdens ledningsgrupp i uppdrag att se över ambulansorganisationen i Region Jönköpings län.

Uppdraget innebar bland annat att ge förslag på förändringar som kan göra att medarbetarna inom ambulanssjukvården arbetar delade dygn i hela länet, införande av jour på ambulanser med låg belastning och förslag på hur styrningen av ambulanserna kan optimeras när det är jour på vissa av fordonen.

Målsättningen med översynen har också varit att säkerställa god tillgänglighet till ambulans i hela länet och att ambulanssjukvårdare ska ha sin givna plats inom länets ambulanssjukvård.

Översynen har gjorts med anledning av tidigare budgetunderskott, det nya arbetstidsavtalet med Vårdförbundet samt behovet av förändrad schemaläggning.

Översynen är nu klar och den rapport som tagits fram och lämnats över till presidiet i nämnden för folkhälsa och sjukvård innehåller ett grundförslag och två alternativa förslag. Båda de alternativa förslagen innebär nyanställningar och förbättringar i insatstider för invånarna. Det förslag som förordas av regiondirektör Agneta Jansmyr och hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig till nämnden för folkhälsa och sjukvård, innebär att totalt 17 nya medarbetare anställs.

Dessutom köps två nya dagambulanser in.

De två dagambulanserna kommer att placeras så att de tillsammans med befintliga ambulanser ger bästa möjliga tillgänglighet i hela länet, vilket innebär att insatstider kan minskas. Fler ambulanser får aktiv nattarbetstid och jour läggs på ambulanser med låg beläggning nattetid. Hela länet får en gemensam arbetstidsmodell.

Sammantaget ger detta förslag bättre tillgänglighet för invånarna till ambulans och förbättrad arbetsmiljö genom ändrad schemaläggning. Det här förslaget innebär ett budgettillskott på sammanlagt 34,1 miljoner kronor.

Taggar

1 reaktion på Mer resurser till ambulansvården

Införa jour på de ambulanser med låg beläggning? Pinsamt att använda jour för att spara pengar. Ska personalen som jobbar natt på sjukhuset få stämpla in när någon ringer på klockan? Ska akutens nattpersonal få stämpla ut när dom har få eller inga patienter?
Befinner man sig på jobbet redo att göra insatser så ska det vara betald tid.
Eller ska räddningstjänsten få jour när dom ligger och sover?
Sluta tramsa och skapa lite ordning nu!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *