Nyheter

Miliseum söker återstartsstöd

Nyheter Formellt är det stiftelsen Regementsheden som står bakom ansökan om handlar om verksamheten Miliseum. Efter en pensionsavgång saknas pedagogkompetens och det vill man avhjälpa med stöd från Kulturrådet

Verksamheten drivs med en heltidsanställd och två halvtidsanställda med lönebidrag. Det innebär att man saknar personella resurser för möta det ökade intresset från framför allt skolorna efter pandemin. En viktig förutsättning för verksamheten är att det finns en pedagog på heltid. För att klara det ekonomiskt görs en ansökan hos Kulturrådet om återstartstöd. Projektet som ska pågå under ett år med start den första juli 2022 beräknas kosta 600 000 kronor. Av denna summa krävs att kommunen står för 100 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom ansökan och är beredd att arbeta för att kommunen tar sin del av finansieringen. Samtidigt menar nämnden att de inte har pengar utan det får lösas inom kommunen. Nämnden har en prognos på minus 700 000 kronor för 2022 och därför kan de inte få fram pengar från sin budget.

Återstartsprojektet innebär att det anställs en pedagog som ska ansvara för kontakter med skolorna, ta emot klasser och guida. Pedagogen ska också ta fram anpassade pedagogiska program och material för skolorna att använda i undervisningen. Om Miliseum ska kunna driva sin verksamhet krävs en anställning idag för att råda bot på underbemanningen. På längre sikt kan en underbemanning hota verksamhetens existens påpekar kultur- och fritidsnämnden.

Taggar

1 reaktion på Miliseum söker återstartsstöd

Kan man inte använda de pengar man fått av de kommuner där verksamhetschefen arbetat som konsult?
Han har väl inte varit där på vår kommuns bekostnad?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *