Nyheter

Miljonbelopp för markintrång

Nyheter Lantmäteriet har nu meddelat ersättningen, över 1,3 miljoner, till de boende och markägare som får en längre körsträcka sedan plankorsningarna byggdes bort mellan Almesäng och Klevshult

Arkivfoto; 2016 var den nya enskilda vägen klar som byggdes intill järnvägen

När plankorsningarna byggdes bort mellan Almesäng och Klevshult upphävdes servituterna över järnvägen och ett flertalet markägare fick markintrång och en förlängd körsträcka till/från sina marker och fastigheter. En nybyggd paralellväg med två möjliga överfarter, en i Klevshult och en överfart där bron byggdes strax söder om Almesäng. Värderingen av kringkörningskostnaden är nu klar.

I samband med ersättningsfrågan har Lantmäteriet uppmärksammat några omständigheter som gör att boende på Fryebo behöver använda grannarnas vägar för att ta sig till åkerskifte, vilket finns beskrivit i beslutet. Flertalet fastigheter får nu en längre körsträcka men de får också nyttan av en säkrare överfart skriver Lantmäteriet i sitt beslut. För bostadsfastigheter har årliga resor antagits vara 400 turer och till fritidsbostäder 100 turer om året. Det finns faktorer som myndighet beräknar kostanden för förlängt köravstånd om det finns skogs- eller jordbruksmark som nu får en förlängd transportfärd.

Totala ersättningen som utgår är 1 366 481 kronor och den största delen får den nybildade vägföreningen som hittills inte haft ett statligt driftsbidrag men har haft ett ökat vägunderhåll. Ett skogsbolag får 128 329 kronor för markintrång till fastigheterna i Apelås, Frostås och Älgamo. Vaggeryds kommun, som äger Klevshult 1:121 erhåller 106 612 kronor för markintrånget. Övriga markägare som fått vägen till fastigheten förlängd får dela på resterande närmare 700 000 kronor.

Ersättningen ska vara utbetald från Trafikverket inom tre månader efter att förättningen vunnit laga kraft.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *