Nyheter

Miljöskuld fastighet ska saneras

Nyheter En herrelös ostädad fastighet blir kommunens ansvar. – Villkoret är att staten åtar sig vara huvudman, menar kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M). 

Arkivbild på annan skräpig tomt

Bly, koppar, zink och aluminiumskrot på en herrelös tomt utanför Klevshult och att städa upp har hamnat hos kommunstyrelsens arbetsutskott. Gert Jonsson (M); 

– Det här är en väldigt extremt förorenad tomt. Det finns ingen ägare till marken och det är en av länets mest miljöskulda fastighet. Man har smält aluminium från 70 till 90-talet och nu måste kommunen gå in och tvångsinlösa, då det inte finns någon att köpa av. Det här kan bli hur dyrt som helst, det är mängder med skrot som hanterats på fastigheten. Vi säger som så här att det är under villkor att staten åtar sig vara huvudman för sanering. Det finns statsbidrag att söka till sånt här, säger Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen. 

I sammanfattning av ärendet finns att läsa: 

Formellt sett är fastigheten herrelös, det vill säga att det saknas en ägare till fastigheten som kan företräda den. Fastigheten har tidigare ägts av en fysisk person som har avlidit. Därefter har dödsboet efter den fysiska personen, som är en juridisk person, försatts i konkurs. Den juridiska personen är upplöst och fastigheten saknar företrädare. På platsen har ett mindre smältverk varit aktivt från början av 1970-talet till slutet av 1990-talet. Huvudverksamheten bestod i att smält aluminiumskrot till tackor i mindre smältugn som eldades med spillolja. Förutom aluminiumskrot och spillolja hanterades även annat skrot innehållande bland annat bly, kadmium, koppar och zink. Fastigheten är mycket förorenad. Länsstyrelsen har låtit uppföra en omfattande undersökning rörande föroreningsgrad på fastigheten, och den är mycket hög. Kommunen har sedan tidigare stängslat inområdet för att skydda allmänheten från den direkta miljömässiga faran. Trots att fastigheten är herrelös måste ärendet med att sanera den från förorening hanteras. Med anledning av den omfattningen på föroreningen och hur den troligen bäst åtgärdas anser sig Vaggeryds kommun sakna resurser för att vara huvudman åt denna, såväl personellt som kompetensmässigt och ekonomiskt. Någon part behöver vara huvudman för saneringen likväl även fastighetsägare. Vem som är fastighetsägare kan lösas genom expropriation. Eftersom föroreningsgraden på fastigheten är mycket hög torde fastighetens värde vid en eventuell expropriation vara nästintill noll kronor. 

Under 2022 har en konsult utfört en huvudstudie rörande föroreningen på fastigheten och dess närområde. Huvudstudien visar på att föroreningshalten är så pass hög att det torde gå att utvinna de metaller som däri finns. Detta indikerar att saneringsprocessen torde både bli komplicerad och omfattande och kräver expertkunskap. Förutom komplexiteten avseende saneringsprocessen så är den oklara fastighetssituationen ytterligare en komplicerande faktor för att uppnå en sanerad fastighet. Det finns således ett antal försvårande omständigheter som starkt talar för att kommunen inte bör vara huvudman för saneringsprojektet.

Taggar

Dela


Läs mer

Felaktiga uppgifter lämnades om herrelös tomt
Vem är ägare till herrelös tomt?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *