Nyheter

Milstolpe nådd om järnvägen

Nyheter – Dagens nyhet: Byggstart 2017 för sträckan Järna-Tranås-Jönköping.

En fantastisk nyhet för Sveriges fjärde tillväxtregion, säger regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm (M) till Skillingaryd Nu/Värnamo Nu.

– Ett mycket positivt besked att man föreslår en tidig byggstart och tar hela sträckan från Järna till Jönköping i ett sammanhang, säger Rune Backlund (C), regionråd i Region Jönköpings län och ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Samtidigt noteras på Sverigeförhandlingens hemsida om den tänkta höghastighetsbanan förbi bland annat Jönköping-Vaggeryd-Värnamo följande:

Förhandlingarna har nått en milstolpe i och med att Sverigeförhandlingen nu har nått överenskommelser med samtliga berörda kommuner längs järnvägens sträckningar utanför storstäderna. Sammanlagt betyder det tolv stationer och åtaganden från kommunerna om att bygga cirka 110 000 bostäder. Sverigeförhandlingen har överlämnat en lägesredovisning till regeringen som avser just höghastighetsjärnvägen och som beskriver arbetet så här långt. Här föreslår vi även att regeringen redan nu bör ta beslut om att börja bygga höghastighetsjärnvägen till Jönköping.

Totalt har överenskommelserna resulterat i åtaganden från kommunerna om att bygga cirka 110 000 bostäder, att medfinansiera 1,3 miljarder kronor samt att förskottera knappt en miljard kronor. Förhandlingarna har således redan uppnått målet för Sverigeförhandlingens uppdrag, som även inkluderar kollektivtrafikåtgärder i storstäderna, att få till stånd minst 100 000 nya bostäder. Detta ser vi som ett tydligt tecken på att den nya järnvägen leder till utveckling även utanför våra största städer, vilket också bekräftats av de kommunledningar vi förhandlat med.

I delrapport två föreslog vi en utbyggnadsstrategi där färdigställandet av en hel delsträcka ändpunkt till ändpunkt prioriteras. Detta för att realisera investeringarna och få till stånd trafik med höghastighetståg så snart som möjligt. Vi kommer att återkomma senast i vår slutrapport med vilken av delsträckorna vi anser bör prioriteras. Vi anser däremot att beslut redan nu bör fattas om att bygga sträckan mellan Järna och Jönköping, för att möjliggöra en tidig byggstart av höghastighetsjärnvägen år 2017.

Genom att få tidig byggstart till Jönköping ökar möjligheten för att hela höghastighetsjärnvägen blir klar 2035. Nyttor kan också realiseras tidigare, då hårt belastade delar av Södra stambanan kan avlastas tidigt och då Jönköping och Tranås får en gemensam arbetsmarknads­region med Linköping och Norrköping.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *