Begravningar/Avlidna

Minnesord Karin Söder

Minnesord Karin Söder

Begravningar/Avlidna Annie Lööf, C-ledaren från Värnamo och partisekreteraren minns tidigare C-ledaren Karin Söder som har avlidit.

Karin Söder har varit en unik banbrytare och förebild i svensk politisk historia. Hon var den första kvinnan i Centerpartiets presidium, den första kvinnan som blev Sveriges utrikesminister, den första kvinnan som chef för Socialdepartementet och den första kvinnan som partiledare i Sverige. Hennes engagemang har visat vägen för många andra kvinnor i politiken.

Hon föddes 1928 och växte upp i Värmland. Från barndomen följde ansvar och plikt. Tidigt fick hon ta hand om sina småsyskon när mamman drabbades av en svår sjukdom. När hon växte upp var det inte självklart att alla barn fick samma chans till utbildning. Karin och hennes familj tvingades till uppoffringar för att hon och hennes syskon skulle kunna studera. Den ojämlikhet som drabbade landsbygdens barn blev en drivkraft när hon valde politisk väg.

Vid riksdagsvalet 1970 valdes Karin Söder in i riksdagen och vid Centerpartiets riksstämma i Halmstad 1971 valdes hon till partiets andre vice ordförande. Hon var därefter en del av partiledningen i 16 år.

När Thorbjörn Fälldin stod som historisk regeringsbildare efter valet 1976 utsåg han Karin Söder till utrikesminister. Hon var den första kvinnan på den posten i Sverige och en av få kvinnor i världen som då var utrikesminister. Med fem kvinnor som statsråd hade den regering Karin tillhörde fler kvinnor än socialdemokratin haft under hela sin sammanlagda regeringsperiod.

Arbetet för solidaritet med tredje världen, inte minst med kvinnor och barn i utvecklingsländerna, var en angelägen uppgift för Karin Söder som utrikesminister. Hon var också engagerad i arbetet för fred och nedrustning, mot kärnvapen, för mänskliga fri- och rättigheter samt i kampen mot rasism och mot apartheidpolitiken i Sydafrika.

Efter valet 1979 utsågs Karin Söder till socialminister i Thorbjörn Fälldins andra regering, med regeringskansliets i särklass största budget. Det var ekonomiskt tuffa år med tunga besparingskrav. Karin Söders värnade de som hade de minsta ekonomiska marginalerna. Hon drev fram flerbarnstillägg, högkostnadsskydd och stöd till öppna förskolor.

Sedan Thorbjörn Fälldin avgått valdes Karin Söder enhälligt till partiledare för Centerpartiet vid stämman i Uppsala 1986. Då skrev hon på nytt politisk historia genom att vara den första kvinnan i Sverige som valts till partiledare. Hon spräckte ytterligare ett glastak.

Karin Söder hade en stark ideologisk kompass under hela sin politiska bana, och visade hur ideologi kan omvandlas till handling i sin dagliga gärning. ”Ideologisk debatt är själva drivkraften i ett politiskt parti och oumbärlig i en levande demokrati” skrev hon i en vänbok till Thorbjörn Fälldin. Vi är många som är djupt tacksamma för den kombination av mod, frimodighet, kunskap och engagemang som Karin visat så många prov på. Hon har varit en sann pionjär som förnyat och vitaliserat inte bara politiken, utan hela vårt samhälle.

Annie Lööf, partiledare
Michael Arthursson, partisekreterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *