Nyheter

Minusresultat men kontrollerad ekonomi

Nyheter När socialnämnden summerar första halvåret noteras ett underskott på knappt 6 miljoner kronor

Trots de alarmerande siffrorna så är socialnämnden trygga i sitt arbete för att klara ekonomin på helåret och möjligen kunna leverera minst ett nollresultat på helåret. Det underskott som redovisas nu härrör sig till direkta kostnader för coronapandemin som nämnden redovisar separat. Hittills har det inneburit kostnader på 4,6 miljoner kronor som man inte har haft möjlighet att budgetera för. De anser dessutom att det är att anse som extraordinära kostnader som inte bör belasta socialnämnden ordinarie ansvarsområden. Därför väljer man att bokföra dessa direkt conornakostnader separat för att diskutera med kommunledningen, inför bokslutet, hur och var dessa kostnader bör hanteras.

Det övriga underskottet härrör sig till kostnader för institutionsplacering, en kostsam verksamhet som är omöjlig att förutse men som man inte kommer undan om den inträffar. Den kostnaden måste dock hanteras inom nämndens ordinarie budget vilket innebär att de ska hitta lösningar under hösten innan 2020 ska summeras.

Dock konstaterar nämnden, som vi tidigare har berättat, att de kommer att behöva att hantera det som kallas den sociala skulden inom IFO-verksamhelten. Det är kostnader som kan kopplas till pandemin men som inte kan bokföras på coronakontot utan måste arbetas med inom ordinarie verksamhet.

I övrigt kunde socialnämnden och socialförvaltningen kunna ta sommarledigt i förvissningen över att de finns täckning personalmässigt och att ordinarie personal i största möjligast mån kan njuta av semester under sommaren.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *