Nyheter

Moderater på vindkraftstitt

Nyheter Under senvåren inbjöd CG Gustavsson via Skillingaryd.nu kommunens politiker att komma ut till orörd natur och få information om boendes syn på vindbruksparken. Nu har Allan Ragnarsson och Gert Jonsson, (M), varit på besök i Ryd

Rydsjön  [1/9]

Gert och Allan (M) på besök i Ryd  [2/9]

På kullen rakt över sjön planeras ett av verken  [3/9]

CG visar och berättar  [4/9]

Vid Rydstorpet förklarar CG vad han kommit fram till  [5/9]

En tallrik av en viss diameter hålls upp och så stor blir rotorn  [6/9]

272 meter över havet, här planeras ett av verken stå  [7/9]

Planerade verken har utsikt åt söder. Åkers kyrka i mitten  [8/9]

...och utsikt åt väster. Gimmarp.  [9/9]

Kommunens väl genomarbetade vindbruksplan är ute på remiss och samrådet kring detta ska ske denna veckan. Moderaterna i Vaggeryds kommun har inte lämnat in sina partisynpunkter än och förra veckan besökte före detta och nuvarande kommunalråd Ryd strax väster om Åker för att få sig en inblick i hur stort ett vindkraftverk blir i verkligheten.

– Gediget arbete gruppen har gjort för att få fram vindbruksplanen. Men på listan över grund- och ytvattenförekomster saknar jag Ryd. Vi är rädda om vårt vatten här ute. Jag ser grundvattenförgiftningen på Hallandsåsen framför mig när man säger att man skulle lösa det under resans gång och jag är rädd för att det kan bli så här också om man inte har med det i planen från början, säger CG Gustavsson som är bosatt i Ryd.

– Övriga synpunkter, vad gäller vindbruksplanen, är att säkerhetsavståndet inte ska skiljas på om det gäller samhälle eller landsbygd. Tycker att det borde vara samma avstånd oavsett var man bor i kommunen, menar CG.

– Bra med synpunkter samtidigt som vi försöker få en uppfattning om mätning av ljudet som blir av ett vindkraftverk. Det är svårt att få en bra objektiv bild. Varför upplevs ljudnivån acceptabelt och ibland oacceptabelt, säger Gert Jonsson (M) kommunalråd i Vaggeryds kommun.

– Vi inom (M) har diskuterat säkerhetsavståndet mellan verk och närmaste bostadshus. Vi tycker att det är en sund kommentar om att det ska inte skilja på avståndet om man bor inne i Vaggeryd eller på landsbygden, säger Gert Jonsson.

– Vi känner ett visst ansvar med nationella och globala gränser vad gäller förnyelsebar el, samtidigt som det är intressant och viktigt att se och höra boendes syn på ansökta parken, säger Allan Ragnarsson.

När kaffet var uppdruckit och säkerhetsaspekterna och fågellivet diskuterats var det dags för en färd i Ryds by med CG Gustavsson i täten. Rydsjön och Rydstorpet besöktes och politikerna fick visuell blick hur landsbygden kommer att förändras med vindbruksparken.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *