Nyheter

Monica är ny ordförande

Nyheter Skillingaryds PRO-förening har haft sitt årsmöte och det blev nyval på en del stolar.

  [1/10]

  [2/10]

  [3/10]

  [4/10]

  [5/10]

  [6/10]

  [7/10]

  [8/10]

  [9/10]

  [10/10]

Mötet inleddes med att Klas Frisk Svensson och Ing-Marie Åkerhag medverkade vid parentationen över avlidna medlemmar. Sonja Kling valdes till  mötesordförande och ledde årsmötet tillsammans med sekreteraren Birgit Adolfsson. Det blev några förändringar i styrelse och kommittéer där Monica Andersson valdes till ny ordförande. Övriga i styrelsen är Birgit Adolfsson, May Ryman, Inger Lindström, Ingrid Siltala, Erik Sjöberg och Sonja Kling. 

Styrelsesuppleanter är Göran Nilsson, Ingeborg Palm och Marianne Odestrand. Ansvariga för ett tiotal olika kommittéer valdes.

Monica Andersson avtackade Göran Nilsson, Nils-Göran Persson och Sirkka Södergård med blommor. Det informerades om friskvårdsaktiviteter, kommande resor och trivselträff i Vaggeryd. PRO har även gjort en skrivelse till kommunen ”Vad är kommunens mål med äldreomsorgen”, som kommer att lämnas över vid nästkommande KPR-möte.

Text och foto; PRO Skillingaryd

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *