Nyheter

Möte på hög nivå om näringslivspolitiken

Nyheter Turbulensen kring den lokala näringslivspolitiken har idag dryftats på hög nivå. Företrädare för näringslivet i kommunen och ledamöterna i kommunstyrelsen var samlade till arbetsmöte kring näringslivsfrågor.

– Förslaget till den här sammankomsten kring marknadsplanen kom från oss socialdemokrater eftersom vi upplever att det finns en stor oro för utvecklingen av näringslivspolitiken i kommunen. Vi delar den uppfattningen, vi känner också stor oro,  säger kommunalrådet Kenth Williamsson (S).

– Jag kan säga att så länge jag har varit politiskt aktiv har jag aldrig fått så många synpunkter från aktiva företagare kring de här frågorna som under den senaste tiden. Flera andra kontakter som vi har säger samma sak och det gör mig väldigt bekymrad eftersom vi vill värna det goda samarbetsklimat som funnits kring näringslivsfrågor, alltså inte bara tillverkningsindustrin utan även handeln där man också uttryckt oro för hur kommunen arbetar med näringslivsfrågorna.

30-talet personer, till lika delar företrädare för olika delar av näringslivet och politiker, var samlade i Skillingehus sessionssal. Williamssons intryck var att näringslivet var väldigt positivt inställt till (S)-initiativet att samlas och dryfta de här frågorna.

Näringslivspolitiken har under många år lunkat på i en jämn och stadig takt i väl upplöjda fåror och ganska stort samförstånd. Men så hände något i slutet av förra året.
Det räcker att nämna den heta fullmäktigedebatten i november om restaurangen på det blivande äldreboendet i Skillingaryd, ”Palmcrantz-affären” och näringslivschef Peter Hugosons uppsägning efter bara tio månader.
(S)-initiativet måste ses mot bakgrund av den senaste tidens händelseutveckling.
– Från vår sida är vi medvetna om att Femklövern i sin programförklaring klargjort att man vill förändra näringslivspolitiken, säger Williamsson.
– Frågor kring vad detta innebär har också ställts till Femklövern vid tidigare möten och nu känner vi en oro över att vi inte vet hur Femklövern tänker kring den framtida näringslivspolitiken.
Williamsson anser inte att det spelar någon roll om man flyttar över uppgifter från näringslivsrådet till kommunen, bara man tar ansvar för att det handlar om en verksamhetsövergång som kommunen ska ansvara för.
– Det viktiga är att man låter politiken vara densamma och inte försämrar den, menar han.

Kenth Williamsson, (S) kommunalråd i opposition.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *