Nyheter

Motion – Förändring av trafiksituation i Vaggeryds centrum

Nyheter Jan Sjögren (SD) vill säkra gångtrafiken på Storgatan i Vaggeryd. Motionen kom in till kommunen redan i juni 2019.

”Höga hastigheter och nonchalans förekommer dagligen. Det innebär stor risk för barn, äldre och pensionärer som korsar Storgatan mellan Fridensborg och ICA via Järnvägsgatan bland annat. En åtgärd är att man utökar gångfartsområdet som nu redan finns på Järnvägsgatan. Trafiksäkerheten på denna gata är undermålig. Höga hastigheter och allmän nonchalans förekommer dagligen. Gångtrafiken ska säkras för de gamla, då de ska passera Storgatan”, skriver Jan Sjögren (SD) i sin motion.

Tekniska kontoret har tagit fram två möjliga lösningar med passage/farthinder. Beräknad kostnad för båda alternativen hamnar på cirka 260 000 kronor. Medfinansiering ska sökas från Trafikverket under 2021 för utförande 2022. Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt tekniska nämnden att återkomma till kommunstyrelsen med gestaltning och ekonomi innan motionen verkställs.

Storgatan i Vaggeryd

Taggar

Dela


6 reaktioner på Motion – Förändring av trafiksituation i Vaggeryds centrum

Bara det inte bli avsmalningar, de bidrar bara till chickenrace samt gaspådrag.
Alla vet inte hur stor deras bil egentligen är och skapar bara risk för klippa varandras backspeglar när endel håller ut extremt mycket. Onödigt risktagande.
Hellre fartgupp.

Vaggeryd växer så det knakar, vilket är såklart roligt. Inte så konstigt då att vissa gamla lösningar inte riktigt står pall i det läget. Ett sånt tydligt exempel är parkeringslösningen vid ICA. Jag har tänkt på det länge så det är lite märkligt att frågan inte lyfts förrän nu. Att ha parkeringen på ena sidan och affären på andra sidan av den största vägen genom centrum, samtidigt som befolkning och trafik ökar, är ingen bra lösning. Samtidigt inte heller lätt att göra nånting åt. Jag föreslog för styrande politiker för ett par år sen att de skulle flytta hela ICA till området Tor innan de började bygga där, men fick bara nåt drygt svar tillbaka av ansvarg politiker. Det kanske istället går att lösa med nån form av gångtrafiktunnel i i framtiden i samband med att de gräver tunnel under järnvägen?

Varför göra sådant som drabbar alla med bulor och så vidare? Använd modern teknik med hastighetskameror, som antingen markerar med ljus eller ljud när någon kör för fort, eller liknar det som finns på vägar utanför samhällen och bötfäller överträdare
Nils-Erik

En tanke som faller in är alla dessa bekymmer i Vaggeryd: Skola, Furugården, kulturskolan, trafiken med mera. Man undrar hur mycket pengar som investeras i Vaggeryd. Det skrivs ju dagligen om detta i Skillingaryd.nu medan resten av kommunen mer eller mindre verkar skonad från dessa bekymmer.

Fortkörare har inte respekt för något annat än bulor. Nog bleve det mycket billigare? Det bör räcka med en, bara man placerar den strategiskt. – Jodå, jag vet nackdelarna för snöplog och sopning, men ändå…

Inte bara centrumdelen av Storgatan är undermålig. Speciellt nu vintertid när man på grund av skottning endast på ena sidan måste korsa vägen för att gå ”fram” om man kommer från Jönköpingsvägen-hållet. På flera ställen är sikten dålig och därtill hög hastighet. Känns som en farlig gata för barn men även vuxna att passera. I takt med att området har utökats med kvarteret Tor borde även gångtrafikanter räknats med i planeringen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *