Nyheter

MP tycker till om Yggen

Nyheter Vi presenterar Miljöpartiets remissvar till kommunen angående bostadsplanerna för Yggen.

Planområdet över Gärahov 2:1 även kallad Yggen. Arkivfoto  [1/3]

Kristin Stark (MP). Arkivfoto  [2/3]

Stig-Göran Hultsbo (MP). Arkivfoto  [3/3]

Läs remissvaret i sin helhet nedan:

Vi anser att planprogrammet inte tagit tillräcklig hänsyn till jordbruksverksamheten vid Gärahovs gård och den påverkan den planerade bostadsbebyggelsen kommer att få för verksamheten. Erfarenheter och myndighetsbeslut visar att nya bostadsområden kan påverka befintliga jordbruksverksamheter mycket negativt och enligt uppgift har verksamheter fått läggas ner på grund av klagomål från närboende. I detta fall rör det sig dessutom om ett stort jordbruk med flera hundra djurenheter och arrenderad mark på ett flertal ställen.

Skyddsavståndet mellan planerade bostäder och det storskaliga jordbruket måste ökas avsevärt så att komplikationer mellan de boende och verksamheten kan undvikas. I detta ligger också att säkerställa trivseln för de boende genom att lukt, ljud och andra olägenheter från verksamheten i så lite utsträckning som möjligt kan bli störande. I en beräkning av skyddsavståndet bör även de yttre kanterna av betesmarken räknas, inte enbart avståndet mellan brukningscentrum och gräns mot bostadstomt.

Planprogrammet föreslår att vägen till Gärahovs gård ska gå genom bostadsområdena. Detta är en ytterligare komplikation mellan de boende och jordbruksverksamheten. Transporterna till ett så stort jordbruk är omfattande med lastbilar, traktorer, bilar och så vidare. Under odlingssäsongen kommer gödselspill att skita ner villagatan, mjölkbilen är regelbunden året om, stora fodertransporter och så vidare. Vi anser därför att jordbruksverksamheten ska ha en tillfartsväg som inte går genom de planerade bostadsområdena.

Vi anser även att området är planerat med för stor täthet. En av våra tillgångar som landsbygdskommun är att kunna erbjuda en normalstor tomt, med möjlighet till egen odling och gräsmatta, till ett rimligt markpris. Att trycka ihop bostäderna enligt det föreslagna sättet hör mer hemma i områden kopplade till större städer.

Sammantaget vill vi ange att området som sådant kan bli ett bra bostadsområde, men bör minskas ner av skäl vi angett ovan. I denna bör då fördelningen av bostadsformerna även anpassas till ett mindre område.

För Miljöpartiet i Vaggeryds kommun

Kristin Stark

Stig-Göran Hultsbo

Taggar

3 reaktioner på MP tycker till om Yggen

Gillar inte MP överlag, men jag måste tillstå att det var väldigt kloka invändningar.

Yggen känns gränslöst verklighetsfrånvänt och Gert Jonssons blunda och hoppas på det bästa-taktik kommer inte att funka.

Gör om gör rätt, bra inlägg MP

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *