Nyheter

Museiföreningen namnsätter nya områden

Nyheter Boda industriområde och Mellängen är två nya områden i Vaggerydsområdet som museiföreningen föreslagit för kommunstyrelsen….

Bild från industriområdet innan exploatering. Nu föreslås industriområdet förvandlas från "norr om travbanan" till industriområde Boda

På kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns namnsättning av nya område, Bratteborg 2:1, Byrum-Boda 1:2 och Götastrand 1:1 med. Gert Jonsson (M);
– När skrivelsen kom in så tog jag upp den direkt. Men den här skulle varit och vänt hos kommunledningskontoret och ha en tjänsteskrivelse med sig. 

En vända hos kommunledningskontoret blir det innan det kommer upp igen hos politikerna. 

Lars Erik Joakimson vid Waggeryds museiförening berättar:
– I förslag till översiktsplan för Vaggeryds kommun beskrivs Bratteborg 2:1 och Byarum-Boda 1:2 som ett stort utvecklingsområde på 100 hektar. Vad vi förstår har området inte fått något namn. När det kommer på tal benämns det som området ”norr om travbanan”. Området ”norr om travbanan” är strategiskt välplacerat, väl synligt från E4:an och här kommer det snart bli en omfattande och trafikintensiv verksamhet. Waggeryds Museiförening menar att området ”norr om travbanan” måste få ett tydligt namn som gör att det blir enkelt att hitta och som bidrar till att ge området en identitet. Båramo och Stigamo är goda namnexempel på industriområden i kommunen. En angränsande gård eller by har gett namn. Vi tycker att samma princip kan tillämpas vid namnval för detta område. Låt Boda by bidra med sitt namn. Vårt förslag är industriområdet Boda. 

– Vi föreslår också att det tilltänkta bostadsområdet mellan Bondstorpsvägen och Stödstorpsån, väster om Västra strand får namnet Mellängen, vilket det också kallas i folkmun. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *