Nyheter

Mycket har hänt under året…

Nyheter Det kunde barn- och utbildningsnämnden konstatera när årsredovisningen godkändes vid senaste mötet. Toaletter, solskydd, stadieindelning, familjecentral… Listan kan göras lång.

Arkivfoto från invigningen av Hoks skola. Här hjälper nämndordförande Jenny med uppsättning av elevernas banderoll utanför skolan

– Vi pratar mycket om våra mål och vad vi är duktiga på. Det har varit en stor ökning i våra barngrupper och vi har hanterat det på ett bra sätt. Kommande år vi får vända våra blickar mot skolans byggnader, betygsresultaten och skolnärvaron, säger Jenny Larsen (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden som är positiv till bokslutet och årsredovisningen.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter för förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildningen samt kostenheten. I årsredovisningen ser man att förvaltningens goda resultat gällande grundskoleelever från årskurs nio som når behörighet till gymnasiet sjönk drastiskt under 2017. En fördjupad analys gällande skolresultaten har nu gjorts. Bland de väsentliga händelserna under året kan man läsa att vid halvårsskiftet genomfördes den nya stadieindelningen. Följden av detta blev en del omflyttningar, upprustning av lokaler samt en del nya temporära lokaler. Förvaltningen har, till följd av den snabba tillväxten inom förskolan och de yngre skolåldrarna, fått i uppdrag att revidera lokalplanen som kommer att redovisas senare under våren.

Under året har förvaltningen tillsammans med fastighetsenheten åtgärdat en hel del arbetsmiljöproblem. Det har handlat om solskydd, utökning av toaletter, byte av golvmattor och arbetet med en kemikaliefri förskola har fortsatt. Familjecentralen har invigts tillsammans med regionen. Tre temporära nya förskoleavdelningar vid Petersborg och Växthuset har öppnats upp och en förskola i Yxenhaga har etablerats. Skollokalerna har utvidgats med en temporär paviljong vid Hoks skola. Renovering och utbyggnad av Bondstorps skola och förskola har gjorts.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *