Nyheter

Nämnd avslår förslag om vindkraftsgranskning

Nyheter Ett medborgarförslag gällande Eolus grova fel i ansökan om vindbrukspark i Boarp avslogs av miljö- och byggnämnden. 

Arkivbild

Medborgarförslaget inkom tidigare i år då förslagslämnaren önskade en granskning samt upplysande av de grova fel som påtalats i Eolus ansökan gällande vindkraft i Boarp i östra delen av kommunen. Förslagslämnaren yrkade på att vindkraftverken är andra än de som beskrivits i bolagets ansökan, vägdragningen, bullerberäkning, påverkan från bisfenol A samt hur lång tid det tar innan det bryts ned, horisontalvinkel, närheten till bostäder samt artskydd. 

Miljöprövningsdelegationen lämnade ett beslut i oktober 2019 att vindkraftsbolaget får uppföra och driva maximalt fyra vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 200 meter, beslutet är förenat med villkor. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som avslog överklgatan och därefter överklagades beslutet till mark- och miljööverdomstolen. För att domstolen ska ta upp överklagan krävs prövningstillstånd och det lämnade inte inte domstolen…  Det beslut som miljöprövningsdelegationen fattade 2019 gäller alltså i sin helhet. 

Länsstyrelsen fattade senare, i juni 2021, förbud att utan tillstånd enligt miljöbalken anlägga vindkraftsparken utifrån den väglayout som vindkraftsbolaget lämnat in för samråd och Länsstyrelsen konstaterar att den avviker från vad som beskrivits i ansökan och därmed inte omfattas av tillståndsprövningen. 

Miljö- och byggnämnden beslutade på senaste sammanträdet att det inte ligger inom kommunens ansvarsområde att göra en översyn av ansökningshandlingarna och föreslår till kommunstyrelsens att avslå medborgarförslaget. 

I nämndens handlingar finns kommunens roll som är att kommunfullmäktige har uppdraget att tillstyrka eller avstyrka vindkraftsanläggningar inom kommunen, det så kallade kommunala vetot. Länsstyrelsens roll är en remissinstans vid ansökan om tillstånd enligt miljöbalken och tillsynsmyndighet när tillstånd har meddelats. Miljöprövningsdelegationens roll är att behandla tillståndsansökningar kring större vindkraftsanläggningar. 

Nämndledamoten Ingvar Larsson (SD) reserverade sig mot beslutet. 

Taggar

Dela


5 reaktioner på Nämnd avslår förslag om vindkraftsgranskning

Fel kan alla göra. Men att inte vilja lära sig av sina misstag är en helt annan sak. Känner mig mycket bekymrad över vilken utveckling medborgarna i Vaggeryds kommun har framför sig om vi inte kan göra om och göra rätt. Det kan väl inte vara för mycket begärt av oss invånare? Det är ju vi som har röstat fram er.

Miljö- och byggnämnden hade sin ståndpunkt klar innan Länsstyrelsen/tillsynsmyndigheten hade beslutat i fallet. Det var till och med så att nämnden försökte påverka tillsynsmyndigheten att uttala sig om att vi boende runt detta åbäke for med osanning. Tillsynsmyndigheten svarade dock nämnden att de inte uttalade sig om pågående ärenden. En mycket klok åsikt från tillsynsmyndigheten.
Det visade sig sedan att de tog ett beslut som stoppade byggnationen tillfälligt. Den enda gången någon myndighet lyssnat på oss boende i området.
Jag hade väl inge större förhoppningar på att miljö- och byggnämnden skulle ta ett annat beslut, dess trovärdighet i denna fråga är ganska låg. Men en eloge vill jag trots allt ge ledamoten från SD som reserverade sig mot beslutet. Det kan man säga vara en god företrädare för befolkningen.
Till mljö- och byggnämnden vill jag säga att jag fortfarande väntar på en ursäkt.
Lasse Olsson
Ekesås

Finns det bara en enda i nämnden som för medborgarnas talan? Ni är en sorglig skara människor! Med så många ändringar Eolus har gjort efter att ni tog beslutet första gången att säga ja, så hade det varit fullt acceptabelt att säga nej nu!
Jag hoppas verkligen att ni är tydliga med vart ni står i vindkraftsfrågan nästa år, för vi är många som blir berörda av att ni tar vansinnesbeslut över huvudet på era medborgare!

Varför lyssnar ni inte på kommunens invånare? Ska man behöva rösta på SD för att få sin röst hörd?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *