Nyheter

Nämnd blir remissinstans

Nyheter Miljö- och byggnämnden blir remissinstans i framtagandet av detaljplaner

Kommunstyrelsen får fler uppdrag i och med att besluten av detaljplaner flyttas från miljö- och byggnadsnämnden. Som myndighetsnämnd baserar miljö- och byggnadsnämnden många av sina beslut på just detaljplaner. Nu vill kommunstyrelsen ha mer tydlighet och att detta strategiska arbete beslutas av dom själva, i de fall en detaljplan inte av principiella skäl ska beslutas av kommunfullmäktige. Följden av detta beslut blir att miljö- och byggnadsnämnden istället blir en remissinstans i framtagande av detaljplaner.

– Ja, vi kommer att ändra om i ledningsfunktionen här i kommunhuset, säger Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande.

– Miljö- och byggnadsnämnden kommer att bli en mer myndighet. Vi i kommunstyrelsen får möjlighet att upphäva och ändra detaljplan då samhällsbyggnadsdelen blir starkare. Tidigare har vi delat en stadsarkitekt tjänst vi och miljö- och bygg. Men nu samlar vi kraften kring detta och jobbar på med planeringen. Tomterna är slut och vi vill att det ska driva på, avslutar Gert.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *